perjantai 9. maaliskuuta 2012

LEAP: USA:n globaali asema romahtamassa - Amerikalla edessä maksukyvyttömyys ja sekasorto

Eurooppalainen taloustutkimus-aivoriihi LEAP ennustaa Amerikan Yhdysvalloille synkkiä aikoja. Seuraavat neljä vuotta 2012 - 2016 merkitsevät USA:lle sen globaalin ylivallan murtumista ja dollarin reservivaluutta-aseman loppua, voimakasta dollarin inflaatiota, USA:n talouden romahdusta ja sen poliittisen järjestelmän halvaantumista. Vuosikymmen puolivälin jälkeen USA ei ole enää planeettamme ainoa suvereeni supervalta, eikä taloudellisesti vahvin tekijä. Jo aikaisemmassa raportissaan aivoriihi ennakoi, että viimeinen amerikkalaissotilas jättää Euroopan kamaran vuoteen 2017 mennessä.

"Vuodesta 2006 ja ensimmäisistä GEAB-raporteista lähtien LEAP/E2020 on kuvannut maailmanlaajuista järjestelmäkriisiä ilmiönä, joka luonnehtii loppua sille maailmalle jonka olemme tunteneet vuodesta 1945 lähtien, ja joka merkitsee loppua ns. amerikkalaiselle pilarille, jolle maailmanjärjestys on perustunut lähes seitsemän vuosikymmenen ajan. Vuodesta 2006 olemme ennakoineet vuosien 2011-2013 jakson siksi, jonka aikana ns. "dollarin muuri", jolle USA:n valta on perustunut, murtuisi. Kesä 2011, jolloin USA:n luottoluokitusta laskettiin S&P:n toimesta, merkitsi historiallista käännekohtaa ja vahvisti että "mahdoton" oli todellakin tapahtumassa todeksi”, kirjoittaa LEAP raportissaan.

LEAP:n ennustaa, että ”vaalivuosi 2012 merkitsee Amerikalle myös taloudellista ja yhteiskunnallista lamaa, liittovaltion hallinnollisen järjestelmän täydellistä halvaantumista, voimakasta perinteisen kaksipuoluejärjestelmän hylkäämistä, sekä kasvavaa perustuslain merkityksen kyseenalaistamista. Tämä tarkoittaa ratkaisevaa vaihetta koko USA:n historiassa. Seuraavan neljän vuoden aikana maa on joutumassa sellaiseen poliittiseen, taloudelliseen, rahoitukselliseen ja yhteiskunnalliseen myllerrykseen, jollaista se ei ole kokenut sitten sisällissodan”. Se ennustaa, että seuraavan nelivuotisjakson aikana USA tulee olemaan samaan aikaan maksukyvytön ja hallitsematon, muuttaen valtion, joka on ollut vuosikymmeniä maailmantalouden lippulaiva, ”juoppopaatiksi”.

Selvyyden vuoksi LEAP on järjestänyt käsillä olevaa prosessia koskevat ennusteensa kolmen avainalueen ympärille:

- USA:n institutionaalinen halvaus ja perinteisen kaksipuoluejärjestelmän murtuminen
- Taantuman, laman ja inflation pysäyttämätön syöksykierre
- Maan yhteiskunnallisen ja poliittisen kudoksen repeäminen

Todellisuudessa Yhdysvallat on vuoden 2011 lopulta sellaisessa heikkouden tilassa, jollaiselle ei löydy vertaa sitten sisällissodan ajan. He eivät toteuta merkittävää johtajuutta kansainvälisellä tasolla. Geopoliittisten valtaryhmien välinen vastakkainasettelu kärjistyy ja he huomaavat olevansa vastakkain lähes kaikkien muiden maailman suurten pelaajien kanssa; Kiina, Venäjä, Brasilia (ja yleensäkin koko Etelä-Amerikka) ja nyt myös euroalue. Samaan aikaan he eivät hallitse työttömyyttä, jonka todelliset luvut ovat jämähtäneet 20%:n tuntumaan verrattuna talttumattomaan ja ennakoimattomaan työvoiman vähenemiseen (joka on nyt tippunut vuoden 2001 tasolle).”   

Kiinteistö- ja osakemarkkinat, jotka ovat USA:n kotitalouksien vaurauden selkäranka, jatkavat tippumistaan vuosi vuoden jälkeen huolimatta maan keskuspankin epätoivoisista yrityksistä luoda lainavirtaa talouteen nollakorkopolitiikalla. Osakemarkkinat ovat jatkaneet alaspainuvaa kulkuaan, lukuun ottamatta kahta keinotekoista nousua vuosina 2009 ja 2010, jotka johtuivat keskuspankin elvytysruiskeista. USA:n pankit, joiden taseita rahoitusjohdannaiset painavat paljon raskaammin kuin Eurooppalaisia pankkeja, ovat vaarallisesti lähestymässä uutta konkurssien aaltoa, josta MF Global oli vain ennakkotapaus. Se oli vain merkki siitä, että markkinoilta puuttuvat vielä kolme vuotta vuoden 2008 Wall Streetin pörssiromahduksen jälkeenkin sekä rahoitusprosessien hallinta että hälytysjärjestelmät.

Köyhyys maassa on asteittain lisääntymässä joka päivä,” kirjoittaa LEAP. ”Siinä missä yksi kuudesta amerikkalaisesta on nyt riippuvainen ruokakupongeista, joka viides lapsi on joutunut elämään ajoittain kadulla. Julkiset palvelut (koulutus-, sosiaali-, poliisi-, liikenne,..) ovat merkittävästi supistuneet kautta maan, jotta vältettäisiin kaupunkien, kuntien ja osavaltioiden vararikot. Menestys, jota keskiluokan ja nuorten vallankumoukset (Tea Party ja Occupy Wall Street) ovat saavuttaneet, selittyy juuri tällä kehityksellä. Ja tulevina vuosina nämä trendit sen kun pahenevat.

USA:n talouden ja yhteiskunnan heikkous on paradoksaalisesti seurausta juuri vuosien 2009-10 talouden pelastusyrityksistä, ja vuotta 2008 edeltäneen ”normaalitaso” heikkenemisestä. Vuosi 2012 on jenkeille ensimmäinen vuosi, jolloin tilanne huononee jo valmiiksi heikosta tilanteesta. Viranomaisilla, kotitalouksilla ja julkisilla palveluilla ei ole enää keinoja jäljellä, jolla pehmentää taantumaa, johon maa on jälleen tipahtanut. LEAP on ennustanut, että vuoden 2012 aikana tultaisiin näkemään noin 30% romahdus dollarin arvossa suhteessa muihin suuriin valuuttoihin. Taloudessa, jonka kulutustavaroista suurin osa tulee tuonnista, tämä tarkoittaa vastaavansuuruista vähennystä kotitalouksien ostovoimassa, samaan aikana kun inflaatio muutenkin juoksee kaksinumeroisessa luvussa.

Tea Partylla ja Occupy Wall Streetillä on näin ollen valoisa tulevaisuus edessään, sillä vuoden 2011 viha on muuttumassa raivoksi vuosina 2012 ja 2013”, kirjoittaa LEAP.

Että sellaista. Onkin mielenkiintoista seurata, miten hyvin nämä ennusteet toteutuvat

Ei kommentteja: