tiistai 6. maaliskuuta 2012

Lukuvinkki: Yhteiskunnan romahduksen viisi askelmaa

Suosittelen kaikkia lukemaan oheisen Janus Putkosen kirjoittaman ja David Meyerin artikkeliin perustuvan kirjoituksen yhteiskunnan romahduksesta:


------------------------------------------------------
"Yhteiskunnan hajoamisen voidaan laskea tapahtuvan viidessä eri vaiheessa, David Mayer kirjoittaa nyky-yhteiskunnan romahduksesta. Sota, katastrofi, terrori-isku, pandemia tai vaikkapa tappaja-asteroidi voivat nopeuttaa prosessia, mutta historia on opettanut näiden vaiheiden seuraavan toisiaan. 

Pääkirjoitus: Janus Putkonen, Verkkomedia.org
Analyysi ja käännös David Meyerin artikkelista
6.3.2012, Verkkomedia.org

Alkusanat

Kansakuntamme on ajautumassa mitä todennäköisimmin suuriin vaikeuksiin. Taloudelliset ja yhteiskunnalliset hajoamisen merkit ovat nähtävissä, vaikka uhkatekijöistä keskusteleminen ei kuulu vallitsevaan mediailmapiiriin. Velkakuplan kasvu ja odotettavissa oleva kuplan puhkeaminen sekä voimakas eurokriisin syveneminen ovatkin enää vain ajan kysymys. Vähintään taantuma on odotettavissa, ja yhteiskuntaturvallisuuden peruspilarit huojuvat jo uhkaavasti.

Kansallinen puolustuskyky on heikentynyt ja sitä heikennetään jatkuvasti. Reservimme on käytännössä jäänyt kouluttamatta koko 2000-luvun, siis ainakin aluepuolustuksen ja viranomaisreservin tarpeita ajatellen. Kumartaminen länttä kohden on tarkoittanut jatkuvaa pyllistämistä itään. Maailma ympärillämme on jakaantumassa leireihin - ja Suomea on viety täysin päinvastaiseen, kuin missä Venäjä vierellämme seisoo.
Uhkaava suursota Lähi-idässä on tempaisemassa mukaansa koko maailman. Tärkeimpien öljyreittien sulkeutuminen on viemässä nyky-yhteiskuntaamme kannattelevan voimavaran: fossiiliset polttoaineet. Vaikka emme joutuisikaan aseellisesti mukaan hyvin mahdolliseen suursotaan, joudumme kuitenkin muiden kansakuntien mukana kantamaan seuraukset. Talousromahdus on sodan yksi eniten pelätyimmistä seurauksista.

Öljynhinta määrää taloustilanteen

Yleinen, mutta melko optimistinen arvio öljyn markkinahinnan noususta Hormuzinsalmen öljyreitin sulkeutuessa, Israel/EU/USA vs. Iran/Syyria/Libanon -konfliktin syttyessä, liikkuu 200$ barrelihinnassa. Monet asiantuntijat kuitenkin uskovat, että markkinoiden todellinen shokkireaktio liikkuu jossain 300$ ja 350$ välillä lyhyellä jänteellä, jonka jälkeen sen odotetaan laskevan 200$ - 250$ tasolle. Tasaantumisen vaatimuksena on kuitenkin se, ettei sodan piiriin joutuisi useampia öljyntuottajamaita ja tuhon kohteeksi joutuisi niiden tuotantolaitoksia.

Odotusarvo suursodan seurauksille on päinvastainen ja vielä pahempaa on odotettavissa, kuin Hormuzinsalmen väliaikainen sulkeutuminen.

Tällä hetkellä öljyn barrelihinta on n. 110$ – ja nousee nopeasti. Vuoden 2012 alusta lähtien öljyn raakahinta on noussut jo yli 15%, ja Brent-futuurit liikkuvat 125$ tasolla. Vuosi 2008 opetti, ettei maailmantalous kestä yli 125$ barrelihintaa. Sitä korkeampi hinta aiheuttaa talouden taantumisen ja nopeasti kiihtyvän inflaation - ja sitä kautta laman. Odotettu 200$ tai jopa 300$ aiheuttaa toteutuessaan talouskatastrofin.

 Paniikin välttäminen, henkinen valmistautuminen

"Meidän tulee kiinnittää huomiomme selviämiseen. Jotta se olisi mahdollista, on ymmärrettävä lukea romahduksen merkkejä ja oivaltaa niitä pääasiallisia arvoja, jotka ovat tärkeitä kussakin tilanteessa, jotta niiden muuttumiseen osataan valmistautua ja varustautua. Tämä mahdollistaa selviämisen niin pienillä vahingoilla kuin mahdollista," David Meyer kirjoittaa artikkelissaan.

On säilytettävä toiminta- ja harkintakyky paineen alla. Yhtenä merkittävimmistä nyky-yhteiskunnan uhkatekijöistä ei välttämättä ole kansakuntamme, tai edes yhteisömme ulkoiset uhkatekijät, vaan vaara piilee meissä itsessämme. Tietämättömyys yhteiskuntaa vaanivista uhkatekijöistä estää kansalaisia valmistautumasta. Romahduksen askeleet tulevat valtaosalle väestöä siis täysin yllätäen ja ympäristön rajut muutokset aiheuttavat odotetusti vaarallisia shokkireaktioita.

Kun kaivattaisiin yhteisöllisyyttä, on koulutettu ja kasvatettu ainoastaan ahneutta. Kun kaivataan valtion kriisivalmiuksia, varastoja ja koulutusta - edellytykset kansalliseen puolustuskykyyn on tuhottu säästämisen nimessä ja keskittämisen vimmassa.

Nykyisen poliittisen ja mediailmapiirin luoma viihteellistetty illuusio maailmasta tulee romahtaessaan pamauttamaan todellisuuden rajusti vasten kansakunnan kasvoja. Vastassamme on päämäärätön shokkitila, jonka seurauksena muutoin hallittavissa olevat valmistautumisen ja varustautumisen toimet tullaan tekemään pitkälti harkitsemattomasti, itsekkäästi, ja myös väkivaltaisesti. Hallinnon toimet ovat suunnitelmien puutteessa helposti pelkkää improvisaatiota ja toimiin tartutaan ilman koulutettuja reservejä.
Rikollisuus saattaa hyvinkin levitä käsistä, jos kansakunta ei valmistaudu ajoissa ja yhdessä vastaanottamaan mullistuksia. Entä jos lääkehuolto 350 000 psyykelääkkeitä syövälle kansalaiselle loppuu, tämän jälkeen voimmekin enää vain kuvitella yhteiskunnan romahtamisen kaikkia kerrannaisvaikutuksia. On siis aika keskustella skenaarioista - välttääksemme niiden toteutumista.


Yhteiskunnan romahduksen viisi askelmaa 

1. Askelma: "Illuusio"

Kaikki on hyvin ja talous vetää. Korkea elämänstandardi on tavoitettu. Näinhän sen pitäisikin mennä: tarvikkeet elämään ovat edullisia ja hyvin saatavilla. Kaikki tuntuu olevan kunnossa. Kaupat ovat täynnä tuotteita ja valmiina käyttöön. Elämä kokonaisuudessaan on kunnossa. Yhteiskunnan infrastruktuuri on rakennettu ja toimii. Tästä huolimatta ajatus kaikilla liikkuu lähinnä siinä mitä toisilla on, ja mitä itseltä vielä puuttuu. Ahneus valtaa alaa. Omistaminen keskittyy, tuloerot nousevat ja kansanterveyden heikennykset astuvat voimaan huomaamatta luoden keinotekoista todellisuutta. Epätasa-arvo ja epäoikeudenmukaisuus lisääntyvät hiljakseen – tuottavuus laskee ja riippuvuus yhteiskunnallisiin etuisuuksiin lisääntyy.

Pääasialliset arvot:
 1. Ura ja työ
 2. Kodin arvo (hinta)
 3. Säästöt
 4. Sijoitukset - osakkeet ja arvopaperit
 5. Terveys, vakuutukset
 6. Kuva elämäntavasta
 7. Luottokelpoisuus

2. Askelma: "Illuusio romahtamassa"

Kansantalous luisuu hitaaseen mutta tasaisesti kiihtyvään laskuvauhtiin. Työttömyys kasvaa. Entistä suuremmat määrät ihmisiä saavat valtionavustusta tavalla tai toisella. Ihmisille maksetaan, jotta he eivät tekisi työtä. Hallinnon kustannukset ovat nousseet dramaattisesti. Kullan, hopean ja muiden arvometallien hinnat ovat nousseet ennenkuulumattomalle tasolle vain muutamassa vuodessa. Inflaatio kasvaa kaksinumeroisille tasoille.

Pääasialliset arvot:
 1. Käteinen
 2. Jalometallit, kulta ja hopeakolikot
 3. Varma työpaikka
 4. Velkojen maksaminen
 5. Terveydenhuolto, vakuutukset
 6. Kodin antama pääoma
 7. Pieniruokainen ajoneuvo
 8. Unelma suojaisesta paikasta maaseudulla

3. Askelma: "Romahdus pahenee"

Todellinen romahdus taloudessa alkaa merkittävän ja pitemmän laskun jälkeen. Hallinto asetaa hintasääntelyä, Saatavuus välttämättömyyksissä alkaa ja leviää. Konkursseissa tyhjilleen jääneet talot seisovat tyhjillään - luku kasvaa. Ennen keskiluokkaiset alueet alkavat näyttämään slummimaisilta. Hallinto alkaa painamaan maksuvälineitä maksaakseen kulujaan ja avustaa yhä suurempaa kansanosaa selviämisessä. Inflaatio kiihtyy yhä enemmän ja työttämyys ylittää 25% tason. Pankit ja yritysmaailma kyykähtävät kasvavien hintojen paineessa. Kenelläkään ei tunnu olevan rahaa.

Monet jäävät asunnottomiksi. Ammattiliitot järjestävät lakkoja. Levottomuutta ja mielemosoituksia. Hallinnon tarjoamat palvelut keskeytyvät ja ovat epäluotettavia. Paikallinen ja kansallinen infrastruktuuri ovat heikkenemässä. Väkivaltaiset rikollisjoukot ilmaantuvat katukuvaan. Hallinto koittaa hillitä aselupien määrää. Väkivalta kasvaa kaikkialla. Kaupungeista ja varsinkin lähiöistä tulee vaarallisia paikkoja asua.
Tässä vaiheessa maa tuntuu olevan jo ylittänyt tason, jolta ei ole paluuta. Kuitenkin, asiat voidaan korjata jos oikeat henkilöt / henkilö korkeassa asemassa yhä uskovat perusoikeuksiin, itsenäisyyteen ja vapauteen. Hän / he joutuvat arvostelun kohteeksi ja tulevat vihatuiksi, koska kannattavat asennetta yksilöjen vastuun merkityksestä, etuoikeuksien leikkauksesta ja sosiaalihuollon lopettamisesta. Tietenkin, jos oikea ihminen tai ihmiset olisivat olleet vallassa jo alusta alkaen, koko tilannettakaan ei olisi syntynyt.

Pääasialliset arvot:
 1. Kulta- ja hopearahat
 2. Käteinen
 3. Työ
 4. Ajoneuvo
 5. Koti
 6. Lyhyen ajan ruokavarasto
 7. Lyhyen ajan polttoainevarasto
 8. Tuliase ja ammukset
 9. Suunnitelmia pakenemisesta piilopaikkaan
 10. Kotieläimiä: kanoja, lempaita, kaloja...
 11. Kontaktiverkko läheisiin ja samankaltaisesti ajatteleviin
 12. Selviämistiedot ja -taidot 

Askelma 4: "Elämä illuusion raunioilla"

Askelmalle neljä voi ajautua edelliseltä tasolta missä tahansa vaiheessa.Suurin osa keskiluokasta on menettänyt kaiken. Alueet jotka ennen olivat hyvin hoidettuja keskiluokan asuinalueita ovat täynnä tyhjillään olevia taloja, jotka vandaalit ovat rikkoneet ja sotkeneet. Valtion infrastruktuuri on pahoin vahingoittunut ja kaipaa peruskorjausta. Sähköverkko on epävakaa. Sähkökatkoksista tulee päivittäisiä. Et pysty enää ostamaan tai myymään kultaa tai omistamaan ulkomaista valuuttaa. Inflaatio on lähtenyt käsistä. Nyt kaatuu talous.

Kaiken saamiselle tulee kiire ja varastot tyhjenevät tunneissa. Yhteisö luisuu kaaokseen. Kaupunkialueiden kontrolli ja turvallisuus on siirtymässä väkivaltaisille jengeille. Hallinto asettaa voimakkaita säädöksiä koittaessaan säilyttää kontrollin. Kaikesta alkaa olla pulaa ja kysyntä ylittää tarjonnan. Ruoka ja polttoaine on erittäin kallista ja niiden saamiseksi on jonotettava. Varmaa ja toimivaa terveydenhuoltoa tai vakuutuksia sellaisista ei ole saatavissa. Työttömyys on vallitsevaa. Ihmiset tekevät mitä pystyvät hankkiakseen tarvitsemansa. Nyt tiedät millaista on elää kehitysmaassa.

Pääasialliset arvot:
 1. Asettuminen piilopaikaan
 2. Tuliase ja ammuksia
 3. Ruokaa pitkäksi aikaa (vuoden tarpeisiin)
 4. Riittävä polttoainevarasto
 5. Turvallisuussuunnitelma ryhmälle ja sen tarpeille
 6. Koulutettu vartiokoira
 7. Tietotaito ylläpitää omaa puutarhaa ja ruuankasvatusta
 8. Selviämistiedot ja -taidot

Askelma 5: "Illuusion ojanpohja"

Hallitus määrää poikkeustilan. Taisteluja siviilien ja hallituksen joukkojen välillä puhkeaa eripuolilla maata. Yli 30 päivän tarpeisiin laskettavien elintarvikkeiden varastointia pidetään rikollisena. Ankaraa köyhyyttä ja nälkiintymistä, josta tulee yhä tutumpaa kaikille. Hallinto tarjoaa vain vaivoin hyväksyttävää ruokaa, vettä ja suojaa, kun vaihdossa siitä on valmis luopumaan vapauksistaan, oikeuksistaam ja itsenäisyydestään. Demokratia loppuu ja sosialismia mukaileva hallintovalta astuu voimaan tarjouksella korjata tilanne valheellisilla lupauksilla siitä, että rauha ja hyvinvointi tulevat olemaan vielä paremmalla tasolla kuin muutamia vuosia aiemmin. Totalitaarinen hallinto suhtautuu valtaan itseoikeutuksella, ja yksilönvapaus sekä oikeudet, joita joskus nautittiin, tulevat täysin tuhotuiksi.

Pääasialliset arvot:
 1. Piilopaikka
 2. Turvallisuussuunnitelma ryhmälle ja sen tarpeille
 3. Eläminen huomaamattomasti yhteisössä joka koostuu samanmielisistä
 4. Tuliaseet ja kyky käyttää niitä
 5. Vartiokoirat
 6. Selviämistiedot ja -taidot
 7. Työskentely ruokatuotannossa joka riittää 150% ryhmän tarpeisiin
 8. Puhtaan veden turvaaminen
 9. Pitkäaikaisten ruokakasvien, kuten hedelmäpuiden istutus ja hoito
 10. Halu elää ja selvitä kovassa yhteiskunnassa

Lopuksi:
Kuten huomaat, prioriteetit muuttuvat kun maailma muuttuu. Arvokkaimmilta tuntuvat pääasialliset arvosi tänään, kuten hyvä luottokelpoisuus, hieno auto tai työura muuttuvat merkityksettömiksi, kun talous romahtaa.

Alkuperäinen David Meyerin artikkeli:
"
-----------------------------------------------

Itse olen ennakoinut vaihetta 2 jo viime vuosikymmenen puolivälistä asti, ja ennustanut vaihetta 3 tulevaksi jo vuodesta 2007 alkaen. Henkilökohtaisesti pelkään vähintään vaiheeseen 3 joutumista, vaikka käsillä oleva lama ei johtaisikaan mihinkään isompaan turvallisuuspoliittisen rytinään.

Valittettavasti arvioin, että nykykehityksen jatkuessa noin 3/4 todennäköisyydellä joudumme todistamaan suursotaa, joka leviää myös Eurooppaan Lähi-idästä alkaen, sen muuttuessa NATO-Venäjä -konfliktiksi. Tämä tarkoittaisi Suomen osalta muunnosta vaiheesta 4. Mutta ensin saamme laman, ja menemme tilanteeseen, joka on jotain vaiheiden 2 ja 3. väliltä.

Jos kehitys jatkuu, olemme vaiheen 3. mukaisessa tilanteessa vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Suursodan uhka (ja vaihe 4) on laskelmissani kovin ajanjaksolla 2017-2020.

Ei kommentteja: