perjantai 20. helmikuuta 2009

Lainopillinen ongelma: "Kiihotus kansanryhmää vastaan"

Mieltäni on viime päivinä mietityttänyt eräs ongelma, nimittäin Suomen rikoslain 5. luvussa oleva pykälä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan, ja sen suhde Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen sananvapauden rajoista.

Suomen rikoslaki, pykälä 1995/578, Kiihotus kansanryhmää vastaan:

"Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta sananvapaudesta:

"Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestönosaa."

Lisäksi:

"Sananvapaus tarkoittaa mielipiteiden ilmaisun ja vastaanottamisen vapautta."

Esimerkiksi tapauksessa, jossa jossa joku ihminen laukoo loukkaavia ja rasistisia, tai miten vastenmielisiä mielipiteitä hyvänsä, jostain väestönosasta, esim. maahanmuuttajista tai ulkomaalaistaustaisista ihmisistä, hänellä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen, sekä Suomen perustuslain valossa oikeus ilmaista tämä mielipiteensä, ja myös avoimesti sekä julkisesti esittää se, ja levittää sitä julkisuudessa esteettä. Hänen mielipiteensä esittämisen ja levittäminen estäminen on siis selvästikin loukkaus sananvapautta vastaan. Kuitenkin Suomen rikoslain mukaa tällainen mielipiteenilmaisu ja julkinen levittäminen tulkitaan kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan, kuten oli tilanne oikeuden päätöksessä rasistisen runokirjan kieltämisestä. Tosiasia on, että vaikka toisten etnisten ryhmien etnisyyttä ja ihmisyyttä halventavien rasististen tekstien kirjoittaminen on halveksittavaa ja epäsivistynyttä, siihen on lain mukaan oikeus, koska kyse on sanan- ja mielipiteenilmaisun vapaudesta.

-Onko siis niin, että Suomen rikoslain pykälän voidaan tulkita olevan ristiriidassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen, ja perustuslaissa turvatun sananvapauden kanssa?

Oikeustieteen opiskelija Jiri Keronen kommentoi asiaa näin:

"Nimenomaan tuon ristiriidan vuoksi EU-oikeudesta peräisin olevaa kiihottamista kansanryhmää vastaan tulee tulkita ahtaasti. Mielipiteen ilmaisun on oltava kaikissa tilanteissa vapaata, eikä pelkkä kansanryhmien haukkuminen täytä kiihottamisen tunnusmerkistöä. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei ole ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa, jos sitä tulkitaan siten, että kiihottamisen tulee olla objektiivisesti todistettavissa kiihottamiseksi. Tämä on helppoa lauseissa kuten "Tapetaan kaikki X:t", joita kiihottaminen kansanryhmää vastaan oikeasti käsittelee riippumatta siitä, miten [valtionsyyttäjä] Illman tulkitsee pykälää.".

Ongelman varsinainen ydin on kuitenkin epäselvästi kirjoitettu lain pykälä ja sen tulkinta. Esimerkiksi viime syksyn vaalien jälkeen eräästä Vihreä Lanka -lehdessä kirjoittaneestä henkilöstä tehtiin poliisille tutkintapyyntö sen takia, että hän kirjoitti: "Jos haluamme tuhota perussuomalaiset, meidän täytyy...". Tutkintapyyntö tehtiin sillä perusteella, että olipa kyse Perussuomalaiset-puolueesta, tai etnisesti suomalaisista henkilöistä (riippuu kirjoitetaanko isolla vai pienellä kirjaimella), niin perussuomalaiset ovat joka tapauksessa katsottavissa rikoslain pykälän "muuksi kansanryhmäksi". Näin ollen kaikki Perussuomalaisia puolueen jäseniä ihmisinä, sekä etnisesti suomalaisia ihmisiä vastaan tapahtuva leimaaminen, kiihottaminen ja halventaminen voidaan tulkita "kiihotukseksi kansanryhmää vastaan", jolloin suuri osa nykyisestä toimittajakunnasta joutuisi tuomiolle "rasismista".

Varsinainen ongelman ydin: Epäselvä lain pykälä ja sen tulkinta

Varsinainen kysykykseni kuitenkin koskee "muun kansanryhmän" ja "valtion jonkin väestöryhmän" rinnastamista tai samaistamista käsitteenä, mikä on ainakin näin maallikon näkökulmasta helppoa. Mikäli näin on, niin koko lain pykälä kääntyy tarkoitustaan vastaan.

Nimittäin myös eri mielipiteitä tai ajatussuuntauksia kannattavat ryhmät, kuten vaikkapa rasistit, ovat nyt ainakin väestöryhmä, ellei peräti kansanryhmä. Mikäli rikoslain 5. luvun pykälän ei katsota olevan ristiriidassa perustuslaissa turvatun sananvapauden, tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen kanssa, niin tällöin myös rasistisia mielipiteitä esittäviä ja levittäviä ihmisiä vastaan käytävä poliittinen kamppailu olisi myös tulkittavissa kansanryhmää vastaan tapahtuvaksi kiihotukseksi ja ajojahdiksi. Tällöin suuri osa ns. antirasistisesta kirjoittelusta netissä joutuisi suurennuslasin alle, ja moni toimittaja, kirjoittaja, poliitikko ja kansalainen voisi joutua anti-rasististen mielipiteiden vuoksi tuomituksi "kiihotuksesta kansanryhmää vastaan".

Pohdinta asiasta lienee aiheellista nykyisen yhteiskunnallisen ilmapiirin vuoksi? Tätä voisi kysyä lainoppineilta, voisi olla kuuma peruna käsiteltäväksi.

Ei kommentteja: