torstai 28. kesäkuuta 2012

Lyhyt pakina Lähi-idästä; "Suomi vai Pirkkala"

Jos Lähi-idän konflikti vedettäisiin Suomeen, tilanne olisi seuraava;

Muinais-Suomessa vallitsisi luterilainen uskonto. Ruotsi tulisi ja valtaisi Muinais-Suomen. Muinais-satakuntalaiset vietäisiin ruotsalaisten toimesta pakkosiirtolaisuuteen ympäri Eurooppaa, ja maahan olisi jäänyt pienehkö joukko muinais-hämäläisiä. Ruotsalaiset nimittäisivät maan satakuntalaisia kiusatakseen "Pirkkalaksi" (Birkaland).

Tämän jälkeen jälkeen Birkaland (Suomi) hämäläisineen olisi ollut vuosisadat milloin Venäjän, Ruotsin tai Saksan vallan alla. Tämän ajan kuluessa muinais-hämäläiset olisivat omaksuneet ortodoksisen uskonnon, ja kieli vaihtuisi savoksi.

Vastaavasti diasporassa elävän satakuntalaisvästön uskonto muuttuisi kotimaan menetyksen myötä äärikalvinistiseksi, ja kieli muuttuisi niin, että se alkaisi muistutta vanhojen Turun ja Rauman murteiden sekasotkulta.

Ajan saatossa luterilaisesta uskonnosta haarautuisi pieni, mormonihaara, joka hylkäisi satakuntalaisuuden ja leviäisi agressiivisen käännytystyön ansiosta ajan saatossa ja siitä kasvaisi valtauskonto Länsimaissa. Mormonikirkko vainoaisi satakuntalaisia "Joseph Smithin kiroamina" historian saatossa (inkvisitio, yms.). Mormonikirkko yrittäisi ristiretkeä "pyhän Suomen maan" takaisinvaltaamiseksi vääräuskoisilta ortodokseilta n. 1000 vuotta  myöhemmin, mutta tämä mormoniritarien yritys jäisi lyhytaikaiseksi.

Sitten noin 1000-vuotta (2000 vuotta satakuntalaisten karkotuksesta) myöhemmin englantilaiset tulisivat ja valtaisivat "Pirkkalan". Tämän jälkeen nyky-satakuntalaiset, jotka jollain konstilla olisivat hajaannuksessa onnistuneet säilyttämään satakuntalaisen identiteettinsä, palautettaisiin englantilaisten toimesta hyvityksenä takaisin esi-isiensä kotimaahan, koska heitä oli vainottu ympäri Eurooppaa, ja heille annettaisiin "Pirkkalan" alue omaa valtiota varten. Valtio saisi nimekseen maan vanhan nimen mukaan 'Suomi', ja tätä satakuntalaisten kansallisaatetta kutsuttaisiin "suominismiksi". Suoministit perustaisivat Länsi- ja Etelä-Suomeen eli "pirkkalaisalueille" sotilaallisesti vahvan pikkuvaltion.

Ongelmana on, että maassa asuisi ortodoksista uskoa kannattava ja savoa viäntävä nykyhämäläisväestö. Nyky-satakuntalaiset valtaisivat maata heidän näkökulmastaan vääräuskoisilta nyky-hämäläisiltä ja perustaisivat siirtokuntia heidän alueelleen koska "Tää om meä es'isäi ja meä maa". "Jumal lupas tän maan kaikil' Lutteri jälkeläisil', nii kerta".

Nykyhämäläiset suivaantuisivat tästä niin helvetisti, että aloittaisivat jatkuvan sissisodan nykysatakuntalaisia vääräuskoisia kalvinistisia vastaan. "Kuolo Suomelle ja kaekille suoministeille, eläkööv vappaa Häme! Satakuntalaeset pittee ajjaa merreen!". "Eläkööv vappaa Pirkkala!".

Suoministinen nykysatakuntalaisvaltio valloittaisi (tosin pääosin naapureiden ja nykyhämäläisten aloittamien sotien seurauksena) Itä- ja Pohjois-Pirkkalan(-Suomen), sekä loisi Karjalaan "puskurivyöhykkeen" agressiivista naapuria Venäjää vastaan. Lisäksi satakuntalaisvaltio tuhoaisi kuuden päivän sodassa koko Ruotsin ilmavoimat ja valloittaisi Länsipohjan alueen, joka tosin rauhansopimusta vastaan myöhemmin luovutettaisiin takaisin.

Nykyhämäläiset lobbaisivat menestyksellisesti YK:ta ja liittolaistensa kautta niin, että puoli maailmaa tuomitsisi "suominismin" rasismina ja apartheidina. Ympäri länsimaita hipit, kommarit ja vasemmisto tuomitsisi "Suoministisen Suomen roistovaltion". Nykyhämäläiset perustaisivat erilaisia sissi-, terroristi-, ja vapaustaistelijaryhmiä, jotka tekisivät pommi-, raketti-, ja itsemurhaiskuja satakuntalaisia vastaan. Myös poliittinen rintama, PHKVR(1) perustettaisiin.

Venäjä rakentaisi ohjusarsenaalin, jolla uhoaisi pientä satakuntalaista Suomea vastaan, "koska nuo pyhän oikeauskoisen kirkon kiroamat vääräuskoiset satakuntalais-kalvinistit, nuo sikojen ja kokkien jälkeläiset(2) sortavat meidän ortodoksiveljiämme ja sisariamme".

Amerikkassa, jossa mormoniuskonnosta erkaantunut "suominististen mormonien" haara olisi pääuskonto, satakuntalaisilla kalvinisti-emigranteilla olisi merkittävä asema taloudessa, bisneksessä ja politiikassa. Amerikka tukisi pientä Suomen valtiota ja sen olemassaoloa, koska se olisi Amerikan tärkein liittolainen Pohjois-Euroopassa, ja alueella on "merkittäviä öljy- ja kaasuvarantoja Jäämeren alla". Amerikkalaisilla olisi tukikohtia Nokialla ja Pohjanmaalla, sekä Jäämerellä sen liittolaismaassa, Huippuvuorten synodiemiraateissa. USA painostaisi Venäjää pitämään näppinsä irti Suomesta. USA uhkaisi Venäjää sodalla.

Jne.

Ketään ei enää tässä vaiheessa kiinnostaisi, että kinastelevilla kansanryhmillä on samat eniset ja uskonnolliset juuret ja samanlainen oikeus samaan maahan.


-----------------------------
1) "Hämäläesten Pirkkalan Kansallisev Vappaotuksen Rintama"

2) Eräällä uskonnonopettajalla oli tapana, aina kun Raamatunhistoriaa läpikäytäessä tultiin tarinaan Edomilaisista Lootin ja tämän tytärten insestisen suhteen seurauksena syntyneenä kansana, tapana kertoa vastaava esimerkki "propagandasta"; "1400-luvulla Satakunnan rannikolle haaksirikkoutui laiva, josta selvisi hengissä vain laivan kokki ja sika. Tästä ovat saaneet alkunsa porilaiset".

1 kommentti:

vieras kirjoitti...

Iltaa! Ekan kerran kirjoitan tähän.

Tuo on hyvä analogia siitä jos Israelin paikalle laitettaisiin Suomi.

Israelin olemassaolo on este islamilaisen kalifaatin muodostamiselle. Siksi muslimit vastustavat Israelin olemassaoloa. Toinen syy on Koraani, perimätieto Hadith sekä Muhammedin esimerkki jotka kertovat millaisia juutalaiset ovat, miten heihin tulee suhtautua ja miten heidän suhteen tulee menetellä. Islam on siis juutalaisvastainen uskonto.

Oletko muuten katsonut Mikko Mäkisen blogia? Mäkisellä on blogissaan hyviä kirjoituksia islamista, Lähi-idästä ja Israelista. Mäkisellä on myös kaksi muuta blogia.