torstai 28. toukokuuta 2009

24 teesiä rajoittamatonta humanitääristä maahanmuuttoa vastaan:


(Huom! Termi "maahanmuutto" seuraavassa tekstissä tarkoitaa nimenomaan rajoittamatonta humanitääristä massamaahanmuuttoa. Ei siis työperäistä maahanmuuttoa tai YK:n pakolaiskriteerit täyttävien henkilöiden tuloa. Lista ei ole minun tekemäni, vaan lainausta, linkki jutun lopussa).

"
1. MAAHANMUUTTO AIHEUTTAA RASISMIA.

On tunnettu tosiasia ja ihmisluontoon olennaisesti kuuluva seikka, että kovin erilaiset kulttuurit eivät sulata toisiaan, koska ihmisyhteisöt haluavat elää omien arvojensa ja tapojensa mukaan. Seurauksena on ristiriitatilanne, mistä muiden ongelmien ohella aiheutuu rasismia, niin kantaväestöön kuin maahanmuuttajiin kohdistuvaa.

2. MAAHANMUUTTO TUHOAA SANANVAPAUDEN.

Länsimaissa sananvapaus on perinteisesti ollut korkeimpien arvojen joukossa ja osittain sen ansiosta kyseiset yhteiskunnat ovat kyenneet kehittämään ihmisoikeuksia ja hyvinvointia. Nyt maahanmuutto on rapauttanut tuota vapautta esimerkiksi siten, ettei maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista saisi puhua. Maahanmuuttajien tekemien rikosten tiedottamisestakin on langetettu oikeudessa tuomioita. Lehdistökin pyytelee ulkomaita myöden anteeksi vapauttaan.

3. MAAHANMUUTTO ROMAHDUTTAA HYVINVOINTIVALTION.

Maahanmuuttajat maksavat Suomessa yhteiskunnalle satoja miljoonia euroja vuodessa ja summa vain kasvaa. Samaan aikaan maahanmuuttajat tuottavat verorahoja äärimmäisen vähän. Kun maahanmuuttajien määrä kasvaa tarpeeksi, emme enää kykene rahoittamaan palveluja. Jo nyt on karsittu välttämättömiä toimintoja. Meidän on valittava joko hyvinvointivaltio tai maahanmuuttovaltio. Samaan maahan ne eivät mahdu.

4. MAAHANMUUTTO HEIKENTÄÄ NAISTEN OIKEUKSIA.

Maahanmuuttajat tulevat usein kulttuureista, joissa naisen asema on vaivoin kotieläimen tasolla; tietyissä tilanteissa aviomiehellä katsotaan jopa olevan oikeus tappaa vaimonsa. Mukanaan maahanmuuttajat tuovat nämä arvonsa ja se heijastuu yhteiskuntaamme varsinkin kun maahanmuuttajat luovat omalakisia yhteisöjään.

5. MAAHANMUUTTO LISÄÄ TYÖTTÖMYYTTÄ.

Maahanmuuttajista tuottavassa työssä käy vain vähäinen osa. Valtaosa päätyy paisuttamaan työttömyyslukuja. Tämä kaikki maksaa Suomelle valtavasti ja heikentää palveluja. (Lisäksi humpuukihumanitäärinen maahanmuutto ei näy työttömyystilastoissa, koska monikulttuuripersoonat ovat melkoisen pitkälle työvoiman ulkopuolella. Työttömyystilastossa näkyvät vain työttömät työnhakijat, mutta jos ei hae töitä, ei näy.)

6. MAAHANMUUTTO TUO FASISMIN EUROOPPAAN.

Suuri osa humanitäärisestä maahanmuutosta tulee maista, joissa kannatetaan uskonnon varjolla fasismia: joukkoteloituksia, toisuskoisten tappamista, sananvapauden tukahduttamista sekä lietsotaan oman ryhmän ylemmyyttä pitäen muita ihmisiä saastaisina ja eläimen kaltaisina.

7. MAAHANMUUTTO TUHOAA DEMOKRATIAN.

Massiivisella maahanmuutolla ei ole kansan tukea, eikä poliittinen eliitti edes uskalla sitä kysyä. Tässä kävellään kansan tahdon yli. Ihmiset eivät saa demokraattisesti sanoa mielipidettään, heiltä ei kysytä lupaa maahanmuuton vaatimiin kalliisiin miljoonaprojekteihin, kantaväestöltä saatetaan esimerkiksi evätä pääsy uimahalliin jonakin päivänä, vaikka halli on avoinna joka päivä maahanmuuttajille.

8. MAAHANMUUTTO HEIKENTÄÄ HUOLTOSUHDETTA.

Huoltosuhde, eli veronmaksajien määrä suhteessa etuuksien nauttijoihin muuttuu maahanmuuton myötä siten, että yhä harvempien on kustannettava eläminen yhä useammalle. Maahanmuuttajat eivätä muuta huoltosuhdetta edullisemmaksi, koska heidän keskuudessaan ylivoimainen enemmistö on tukien nauttijoita. Maahanmuuttajat eivät myöskään poista työvoimapulaa, koska heillä ei ole ammattitaitoa eikä kielitaitoa ja koska valtava joukko heistä on työttöminä. Maahanmuutto tietää veronkorotuksia.

9. MAAHANMUUTTO HEIKENTÄÄ LASTEN OIKEUKSIA.

Monissa maahanmuuttajakulttuureissa lapsia pahoinpidellään ja sorretaan törkeästi. Heidät saatetaan pakkonaittaa vaikkapa 10-vuotiaina, heidän sukuelimensä usein silvotaan vauvaiässä ja saattaapa isä tappaa tottelemattoman lapsensa - kunniansa vuoksi. Kun maahanmuuttajia on kylliksi, tällaiset tavat saavat aseman Suomessakin ja se heijastuu myös suomalaisten lasten arkeen.

10. MAAHANMUUTTO LISÄÄ VÄKIVALTAA JA TURVATTOMUUTTA KADUILLA.

Monet maahanmuuttajaryhmät eivät sopeudu Eurooppaan ja sen kulttuuriin. He alkavat muodostaa slummeja, jossa alkavat noudattaa omia lakejaan. Muuan muassa Ruotsissa maahanmuuttajanuoret ovat systemaattisesti ottaneet ruotsalaiset ryöstöjen, raiskausten ja pahoinpitelyiden kohteeksi. Joissakin maahanmuuttajalähiöissä Ruotsissa vallitsee viidakon laki eikä palokunta uskalla mennä enää kyseisiin paikkoihin sammuttamaan tahallaan sytytettyjä tulipaloja, eikä poliisikaan uskalla mennä paikalle kuin saattueessa tai tarkoitukseen hankituilla hyökkäysvaunuilla. Monet valkoiset eivät enää uskalla liikkua kaupungilla illalla.

11. MAAHANMUUTTO VARASTAA KEHITYSMAIDEN TULEVAISUUDEN.

Turvapaikkaa hakevat monesti juuri varakkaimmat ja koulutetuimmat kehitysmaiden ihmiset, sillä ihmiskauppias saattaa veloittaa matkasta Europpaan monen vuoden palkkaa vastaavan summan. Ottamalla näitä ihmisiä vastaan varastamme kehitysmailta heidän parhaimman väestönsä, joka voisi rakentaa näitä maita. Silti nämä ihmiset jäävät usein Euroopassa sosiaalituella eläjiksi, koska heillä ei ole kielitaitoa tai eurooppalaista koulutusta.

12. MAAHANMUUTTO KIIHDYTTÄÄ ILMASTONMUUTOSTA.

Kun kehitysmaassa ihmisen hiilijalanjälki on vain muutama prosentti hänen jalanjäljestään Euroopassa, voimme todeta, että massamaahanmuutto länsimaihin tuo ilmakehään saasteita lisää miljoonia ja miljoonia tonneja vuosittain. Maahanmuutto tuhoaa luonnon ja ilmaston.

13. MAAHANMUUTTO RAHOITTAA IHMISKAUPPIAITA.

Maahanmuutto on hyvä bisnes paitsi suomalaisille sosiaali-ihmisille ja erilaisille suvaitsevaisuusprofeetoille, myös kansainvälisille ihmiskauppiaille, jotka vuosittain ottavat kehitysmaalaisilta miljoonia ja miljoonia euroja palkkioita siitä, että nämä saavat laittoman matkan Eurooppaan. Usein esimerkiksi afrikkalainen suku on vuosia kerännyt työllään sen verran, että yksi heistä pääsee yrittämään Eurooppaan. Jos hän onnistuu saamaan turvapaikan, hän pyrkii saamaan mahdollisimman monta sukulaistaan niinikään Eurooppaan sosiaaliturvan piiriin. Ja afrikkalaiset suvut köyhtyvät, samoin Eurooppa. Mutta ihmiskauppias rikastuu, eikä hänen tarvitse välittää matkalla kuolleista.

14. MAAHANMUUTTO LISÄÄ RIKOLLISUUTTA.

On kiistaton fakta monesta maasta, että maahanmuutto lisää rikollisuutta. Jotkut maahanmuuttajaryhmät tehtailevat rikoksia jopa monikymmenkertaisesti kantaväestöön nähden. Lisäksi tulevat käytännössä uudet rikostyypit kuten joukkoraiskaukset ja kunniamurhat. Rikollisuus tulee meille kalliiksi ja se luo turvattomuutta. Poliisilla on jo nyt resurssipula.

15. MAAHANMUUTTO TUHOAA KULTTUUREITA.

Kulttuurit kukoistavat parhaiten omissa lokeroissaan ilman, että niitä uhataan, painostetaan tai syrjitään vierailla vaikutteilla. Eurooppalainen kulttuuri joutuu yhä ahtaammalle. Esimerkiksi kaikista pankeista ei saa enää säästöpossuja, koska ne loukkaavat muslimeja, Suvivirtta ei saa laulaa kouluissa, koska sekin on loukkaavaa ja niin edelleen. Myös tulijan kulttuuri joutuu paineeseen. Prosessissa niin maahanmuuttajan kuin tulomaankin kulttuuri vahingoittuu ja joutuu konfliktiin. Aidosti rikastuttavat kulttuurivaikutteet voidaan omaksua vaikkapa internetin kautta tai ostamalla etnistä musiikkia. Väestöä ei tarvitse siirtää tänne.

16. MAAHANMUUTTO YLLÄPITÄÄ KURJUUTTA KEHITYSMAISSA.

Paitsi että aivovuoto vie kehitysmaista parhaimman aineksen, väestön pakeneminen kurjistaa köyhiä maita myös sikäli, että paikalliset eivät viitsi enää yritää kun aina voi paeta Länteen. Myös demokratiaprosessi jää alkamatta, koska ihmisoikeuksista kiinnostuneet eivät jää paikan päälle vaatimaan muutosta, vaan häipyvät Eurooppaan etsimään aineellista hyvää. Kehitysmaiden diktaattorit ovat tyytyväisiä kun heidän vastavoimansa muuttaa Eurooppaan häiritsemästä.

17. MAAHANMUUTTO UHKAA ETNISIÄ VÄHEMMISTÖJÄ.

Valkoiset ihmiset ovat pieni vähemmistö Maapallolla. He ovat vaarassa tallautua kehitysmaalaisten paljouteen aivan pian. Jo nykyisen maahanmuuttajapopulaation on laskettu pääsevän enemmistöön Suomessa vuosisadan vaihteessa. Tänään syntyvät lapsemme voivat nähdä Suomen, jossa suomalaiset ovat vähemmistönä. Kuka puolustaa suomalaisia ja suomalaista kulttuuria, jos annamme maamme pois? Vain suomalaiset voivat säilyttää suomalaisuutta - edellyttäen, että heillä on siihen oma maa. Maahanmuutto uhkaa tehdä kaikista Euroopan maista monietnisiä sulatusuuneja niin, ettei pian tiedä, onko Ranskassa vaiko Suomessa. Maahanmuutto on siis kulttuurin moninaisuuden vihollinen numero yksi.

18. MAAHANMUUTTO AIHEUTTAA KONFLIKTEJA JA MELLAKOITA.

Käytäntö on osoittanut, että monikulttuurisuus on toimimaton, naiivi utopia. Saksan liittokansleri sanoi, että monikulttuurisuuskokeilu on epäonnistunut. Monietnisyys aiheuttaa usein katuväkivaltaa, mellakoita, joukkotappeluita, kivityksiä, autojen polttamista ja liikkeiden ryöstämistä jokapäiväisten puukotusten ja raiskausten lisäksi. Syistä voidaan kiistellä, mutta ongelmat eivät poistu; ne ovat osa monikulttuuria.

19. MAAHANMUUTTO LUO SOSIAALISTA KURJUUTTA.

Maahanmuutto luo köyhyyttä, väkivaltaa ja turvattomuutta. Se luo ghettoja, katujengejä ja kaikenlaista sosiaalista kurjuutta. Se on monin paikoin Eurooppaa jo luonut arjesta helvetin: muistakaamme vaikkapa Ranskan ja Ruotsin lähiöt, jotka ovat kuin kolmannesta maailmasta.

20. MAAHANMUUTTO ESTÄÄ KEHITYSMAIDEN AUTTAMISTA.

Yksi turvapaikanhakija Euroopassa saattaa maksaa veronmaksajille useita kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Näitä turvapaikanhakijoita on Euroopassa kymmenin tuhansin ja lisää tulee. Samoilla rahoilla kustannettaisiin kehitysmaissa miljoonille koulutus tai tehtäisiin tuhansia kaivoja, hankittaisiin tonneittain lääkkeitä ja niin edelleen. Lisäksi jo olemassaolevat maahanmuuttajat aiheuttavat miljardien kulut. Kaikella tällä muutettaisiin monta köyhää maata paratiiseiksi sen sijaan, että nyt ylläpidämme samoilla rahoilla liekehtiviä ghettoja Euroopassa.

21. MAAHANMUUTTO LIETSOO ETNISIÄ KONFLIKTEJA EUROOPASSA JA RIKKOO OIKEUSJÄRJESTYSTÄ.

Ruotsalainen maahanmuuttajanuoriso on jo sanonut käyvänsä sotaa ruotsalaisia vastaan. Sovittamattomat etniset ja kulttuuriset ristiriidat johtavat konflikteihin ja maahanmuuttajajoukkojen kasvaessa ne lopulta uskaltavat haastaa länsimaiset arvot paitsi puhein, myös väkivallalla. Osassa Britanniaa on jo käytössä islamilainen sharia-laki, joka on kaikin tavoin länsimaisen ihmisarvokäsityksen vastainen. Useat maahanmuuttajaryhmät eivät halua sopeutua tai neuvotella. Heidän uskonnolliset johtajansa lietsovat maailmavalloitusta suuren syntyvyyden ja miekan turvin. He vain odottavat, että kantaväestö joutuu vähemmistöön.

22. MAAHANMUUTTO LUO SENSUURIYHTEISKUNNAN.

Jo nyt tiedonvälitys on vääristynyt ja sensuroitunut maahanmuuton vuoksi. Kantasuomalaisten isänmaallisia näkemyksiä ei päästetä julkisuuteen, paitsi silloin, kun tarkoituksena on paheksua heitä rasisteina. Jos suomalainen mies tönäisee somalityttöä, siitä kirjoitellaan valtalehdissä sivukaupalla monta päivää. Kun maahanmuuttaja raiskaa tai ryöstää kantaväestöön kuuluvan, se tuskin mainitaan ja ainakin tekijän etninen tausta sensuroidaan, vaikka se helpottaisi syyllisen etsintää. Rikostilastoja sensuroidaan. Lehtiuutisia sensuroidaan. Mielipiteitä sensuroidaan. Kaikki siksi, että maahanmuuton todellisuudesta pystyttäisiin antamaan valheellinen, positiivinen mielikuva. Neuvostoliitto on saanut jatkajan, se on monikulttuurinen Eurooppa.

23. MAAHANMUUTTO LUO TERRORISMIA.

Terroristijärjestöt käyttävät maahanmuuttoa väylänä kehittyneisiin maihin. Poliisi on paljastanut Euroopassa useita terroristisoluja ja näiden suunnitelmia. Kuitenkaan ei kaikkia terroristien suunnitelmia olla kyetty paljastamaan. Esimerkiksi Britanniassa ja Espanjassa lukuisat ihmiset ovat menettäneet henkensä terrori-iskuissa. Lisäksi yksittäiset, uskonnolliseen fanatismiin sitoutuneet maahanmuuttajat ovat suorittaneet ideologisia murhia maanosassamme.

24. MAAHANMUUTTO POLKEE PALKKOJA.

Maahanmuutto kurjistaa tavallisen työläisen asemaa. Vaikka verrattain pieni osa maahanmuuttajista työskenteleekin - ainakaan laillisesti - osa heistä polkee palkkoja ja vie näin toimeentulon kantaeurooppalaisilta. Lisäksi työnantajat voivat tarjota surkeita palkkoja kun työvoiman tarjonta kasvaa koko ajan. Lisäksi monia maahanmuuttajia työskentelee myös pimeästi ja usein maanmiehensä hyväksikäyttämänä. Tämä vähentää suomalaisten yritysten kilpailumahdollisuuksia ja työtilaisuuksia varsinkin ravintola-alalla.


Edellä sanotun valossa on selvää, ettei humanitäärisellä maahanmuutolla ole hyötyjä. Vaikka joku tuntisikin mukavan ja työssäkäyvän maahanmuuttajan, yksittäistapaus ei muuta mitään. Suuressa mittakaavassa, eurooppalaisessa todellisuudessa maahanmuutto on maanosallemme valtava uhka taloudellisella, sosiaalisella, demokraattisella, humanistisella ja kulttuurillisella tasolla. Maahanmuuton uhka Euroopalle on moninverroin suurempi, todellisempi ja nopeampi kuin pelätty ilmastonmuutos."

Muokattu. Alkuperäinen teksti osoitteessa:

http://hommaforum.org/index.php/topic,7513.0.html

6 kommenttia:

- kirjoitti...

Kortelainen, olette selkeästi rodullisesti mustalainen. Miksi koette, että kykenette edustamaan suomalaisia, Suomessa?

Turjalainen kirjoitti...

"Koiranne on selkeästi rodultaan Siperiansnautseri. Miksi koette, että kykenette edustamaan Chihuahuoja Lofooteilla?"

Yhtä järkevä kysymys, mutta vastausta alkuperäiseen voinette tiedustella viikinkiesi-isältäni ja saamelais-esiäidiltäni.

a kirjoitti...

Valehtelet itsellesi. Olet, kuten suomeksi sanotaan, selvä manne. Sinussa ei ole pisaraakaan viikinkien verta.

Turjalainen kirjoitti...

En tiedä miksi sinä haluat uskoa tuollaiseen, mutta sukututkimus yhdistyneenä DNA-testaukseen ei valehtele;)

Sukututkimus on vahvistanut, että esi-isäni oli Olavinlinnassa 1400-luvun lopulla palvellut saksalainen palkkasotilas.

Tekemäni DNA-testi taas vahvistaa sekä edellämainitun, sekä sen, että tämän Olavinlinnassa palvelleen saksalaisen esi-isän esi-isä oli kotoisin Trondheimin vuonon rannoilta, joskus varhais-keskiajalta ennen viikinkiretkiä (jotka alkoivat n. 700-luvulla). Y-DNA sukulaisia (I1a-N) löytyy toki Suomesta, mutta varsinkin näiden muutaman Itä-Suomalaisen suvun (Mm. Kaartinen, Kemppinen, yms.) sukulaisia löytyy lähinnä Skandinaviasta, Pohjois-Saksasta ja Brittein saarten rannikoilta.

Kortelainen nimi ollut alkujaan Gårdelain, eli "kaartilainen", ja samoin kuin Kaartisilla ja Kemppisillä, sekä muutamilla muilla tuon Olavinlinnassa palvelleen esi-isän (tai keskenään samaa sukua olleiden esi-isien) jälkeläissuvuilla, sotilasperinteitä on monessa polvessa.

Suosittelen DNA-testausta ja sukututkimusta sinullekin, se voi hälventää ennakkoluuloja ;)

a kirjoitti...

Hahah, olet narsisti, valehtelija ja egomaanikko. Minä olen oikea viikinkien jälkeläinen ja omistan siniset silmät sekä vaaleat hiukset. Enpä ole ennen nähnyt dravidin näköistä viikinkiä. Itseasiassa, en ole ikinä nähnyt pikimustaa viikinkiä. Lopeta manne valehtelu.

Manne = http://i44.tinypic.com/fw3nmh.jpg
Manne 2 = http://2.bp.blogspot.com/_LvrezHwtXCg/SbpCs17ijCI/AAAAAAAAANY/m_Y98lCw_Qw/S150/Pekkauus2.jpg

Niin muuten, puhtailla Eurooppalaisilla ei ole pikimustia hiuksia. Se on yllärilihojen ominaisuus, koska heidän hiuksensa eivät tuota vaaleaa pigmenttiä.

Turjalainen kirjoitti...

Ehkäpä sinun kannattaisi opiskella vähän DNA-tutkimusta ja perinnöllisyystiedettä, ettei tarvitsisi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä toisten ihmisten taustoista pelkän pärstäkertoimen perusteella. Oma perimäni on joka tapauksessa tutkittu ihan laboratorioissa tieteellisesti. DNA ei valehtele.

Jos sinulla olisin munaa, (ja itse viitsisin) voisin tulla näyttämään sertifikaatit naamatusten. Omani ja isäni sukulaisten Y-DNA-isälinja on todistetusti I1 (I1a-Nordic eli alkuperäinen Skandinaavinen, alalinja nimenomaan lähtöisin Trondheimin vuonon alueelta) ja äitililinjani V (Alkuperäinen Länsi-Eurooppalainen (Pyreneet-Brittein Saaret ja Pohjois-Skandinavia, you know).


P.S hiukseni eivät ole mustat vaan ruskeat.