maanantai 5. maaliskuuta 2007

Vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettava Suomesta

Viime viikonloppuna oululaiset saivat taas havaita, että kaupunki on muuttunut yöaikaan varsin vaaralliseksi paikaksi kulkea. Erityisesti naisille tuntuu olevan vaarallista liikkua ilta- ja yöaikaan. Viimeisten kuukausien aikana on tapahtunut jo kolme raiskausta Oulussa julkisilla paikoilla. Vaikka asian sitä puolta, että tekijöinä on ollut todennäköisesti ulkomaalaiset miehet, on haluttu vähätellä, niin viimeistään nyt pitäisi tunnustaa se tosiasia, että kaupungissamme on liikkeellä ulkomaalaisista miespuolisista henkilöistä koostuva jengi, joka ei kunnioita maamme lakeja eikä tapoja, eikä varsinkaan naisten oikeutta liikkua ilta- ja yöaikaan turvallisesti omassa kotikaupungissaan.

En todellakaan suo ymmärtämystä sellaisille kommenteille ja vaatimuksille, että naiset itse olisivat syyllisiä tapahtuneisiin rikoksiin. Suomen laki takaa sen, että jokaisella on oikeus liikkua turvallisesti julkisilla paikoilla mihin aikaan hyvänsä. Kellonaika tai pukeutuminen eivät ole mikään syy sälyttää vastuuta tapahtuneista raiskauksista niiden uhreille. Raiskauksen tekijä on aina syyllinen, ja vastuussa teosta, piste.

aina kun viime vuosina ulkomaalaisten henkilöiden Suomessa tekemistä raiskauksista on noussut kohu, on lauma ruusuisten silmälasien läpi maailmaa katsovia hyväuskoisia ihmisiä vaatimassa, että häly pitää tukahduttaa. Asiasta ei kuulemma saisi puhua ”koska se niinku lisää rasismii”. Tällaisten vaatimusten esittäjät haluavat sulkea silmänsä siltä tilastolliselta tosiasialta, että vuonna 2004 16,1 % ja vuonna 2005 27 % raiskauksista epäillyistä oli ulkomaalaisia, vaikka ulkomaalaisten osuus maamme väestöstä on vain pari prosenttia. Varsinkin Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta maahantulleiden (turkkilaisten, kurdien, irakilaisten ja somalien) keskuudessa, poliisin tietoon tulleista rikoksista syyllisiksi epäiltyjen määrä vaihteli 321:stä 398:aan aina tuhatta (kunkin kansanryhmän) maassamme oleskelevaa ulkomaalaista kohti (Lähde: Ulkomaalaisten rikollisuus 2005, Oikeusministeriön raportti).

Syy tällaiseen käytökseen ei piile minkään tietyn maahanmuuttajaryhmän ihonvärissä tai syntyperässä, sillä se ei johdu perintötekijöistä, eikä siten mikään rasismi liity käytökseen mitenkään, vaan ongelma on heidän korviensa välissä eli heidän kulttuurissaan, ja sen tavoissa ja arvoissa. Islamilaisessa kulttuurissa yksin ulkosalla liikkuva nainen, varsinkin jos sattuu vielä olemaan "vääräuskoinen", on "vapaata riistaa". Esim. Lähi-Idässä perinteisesti, jos jonkun perheen tai suvun naispuolinen jäsen raiskataan, syyllisenä ei pidetä raiskaajaa, vaan naisen perhettä ja sukua, joka ei kyennyt suojelemaan naista. Tämä liittyy kyseisen kulttuurin käsitykseen naisen arvosta; naista ei pidetä subjektina, vaan objektina, joka on isänsä tai miehensä omaisuutta.

Kun tällaisen arvo- ja kulttuurikäsityksen ympäristöstään omaksuneet ihmiset tulevat maahamme, he käyttäytyvät sen mukaisesti. Luonnollisestihan ihminen pyrkii käyttäytymään oman kulttuurinsa ja sen arvojen mukaan. Suomi ei kuitenkaan onneksi ole islamilainen maa, ja meidän kulttuurimme ja lakimme tunnustavat sukupuolten yhtäläisen tasa-arvon ja ihmisoikeudet. Käsitys naisesta objektina ja hänen arvostaan ikään kuin karjana tai omaisuutena ei mielestäni todellakaan sovi pohjoismaiseen tasa-arvokulttuuriin. Jotkin kulttuuriarvot eivät kerta kaikkiaan vain sovi yhteen, eivätkä voi vallita sovinnollisesti rinnakkain samassa yhteisössä. Mikäli haluamme säilyttää suomalaisen tasa-arvon ja tunnustamamme ihmisoikeudet, on Suomen ja suomalaisten kerta kaikkiaan vaadittava maahantulijoita tunnustamaan nämä arvomme ja oikeutemme ja kunnioittamaan lakejamme.

Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka vaatii ohjelmassaan, että vakaviin rikoksiin maassamme syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava Suomesta. Mielestäni tämä on täysin soveliasta ja oikeudenmukaista. Näin varsinkin, mikäli kyseessä on jo rikoksen uusinta. Ja karkotus on pantava täytäntöön, vaikka tekijän kotimaan turvallisuustilanne ei sellaista periaatteessa sallisi. Jos joku on tullut maahamme pakoon sen takia, että hänen henkeään ja turvallisuuttaan on uhattu, se ei todellakaan oikeuta häntä uhkaamaan täällä suomalaisten turvallisuutta tai henkeä, ei vaikka hänen omien kulttuuriarvojensa mukaan se olisi sallittua tai sitä katsottaisiin läpi sormien.

Ei kommentteja: