keskiviikko 24. marraskuuta 2010

Populismista

Perussuomalaisia syytetään usein populisteiksi. Mitä se on? On aika taas avata vähän sitä, miksi Perussuomalaiset nuoret liputtavat ylpeänä populismin lippua, sekä miksi populismia vastaan hyökätään ja siitä on tehty negatiivinen haukkumasana.

Eliitti todellisuudessa tykkää sellaisesta populismista, joka on heidän leimakirveittensä mukaan pelkkää halpahintaista kansankosiskelua, mutta pelkää, inhoaa ja vihaa oikeaa populismia. Siksi populismi-sanaa käytetään negatiivisena haukkumana vain niistä tahoista, jotka ajavat oikeasti kansan tahdon toteutumista, kun taas pellepopulisteja korkeintaan vähän torutaan, ja useinkaan heitä ei edes kutsuta populisteiksi.

Populistinen politiikka on kansan, tai ainakin populistisen puolueen, enemmistön tahdon mukaista politiikkaa. Populistipoliitikon pitää (tai pitäisi) äänestää vastoin omaa mielipidettään, mikäli se on ristiriidassa kansan enemmistön tai omien äänestäjiensä enemmistön tahdon kanssa. Populismi toimii alhaalta ylöspäin. Populisti pyrkii ilmaisemaan asiansa selkeästi ja yksinkertaisesti, jotta jokainen tajuaisi, mikä on hänen kantansa, ja miksi, ja missä mennään, ja jotta normivirtaset voisivat tarvittaessa kyseenalaistaa asiat ja vaatia hänet sekä muut toimijat vastuuseen sanomisista ja tekemisistä. Näin ollen populismi sekä palvelee demokratian toteutumista että on olennainen osa toimivaa demokratiaa.

Elitistinen politiikka taas on jonkin erityisryhmän; oman puolueen johdon, sisäpiirin, "asiantuntijoiden" tai jonkin vastaavan pienen piirin näkemysten mukaista politiikan hoitoa, joka usein on kansan ja jopa elitistisen puolueen kannattajien enemmistön tahdon vastaista. Elitistimissä valta toimii ylhäältä alaspäin. Elitisti pukee puheensa usein vaikeaselkoiseen jargoniin ja puppulausevirtaan, jotta normivirtaset eivät tajuaisi missä mennään ja mitä tehdään, etteivät he voisi kyseenalaistaa esitettyjä kantoja, eivätkä näin asettaa elitistiä tai muita toimijoita vastuuseen sanomisista, sekä ennen kaikkea suostuisivat paremman puutteessa siihen, mitä heille tarjotaan. Elitistinen politiikka on siis oligarkiaa, lobbareiden ja sisäpiiriläisten valtaa. Se ei palvele demokratian toteuttamista, eikä todellisuudessa edes halua oikeaa demokratiaa.

Tästä syystä populismi on niin vihattu eurooppalaisen eliitin keskuudessa. Uusi poliittinen aateli pelkää asemiensa puolesta.

Ei kommentteja: