keskiviikko 5. toukokuuta 2010

Tiedoksi: Kreikalle annettu lainapaketti on laiton ja Kreikalla on varaa maksaa lainansa

Suomen lainapaketti Kreikalle on laiton!

Maastrichtin sopimus kieltää selkeän yksiselitteisesti keskuspankkeja ja hallituksia ottamasta kannettavakseen toisen EU-maan velkoja. (1) Samoin EU:n kehitys- ja vakauttamissopimus kieltää tämän. EU:n perustuslaki eli Lissabonin sopimus vielä vahvisti nämä edeltävien sopimusten kohdat kaikkia jäsenmaita sitoviksi laeiksi, joten kyseessä on laiton avustus.

Kreikan tukipaketti on perussopimuksen 125. artiklan vastainen eikä Suomen eduskunta voi sitä perussopimusta muuttaa, sillä 125. artikla on pakottavaa lainsäädäntöä:

"1. Unioni ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita jäsenvaltioiden keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi.

Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi."

Lisäksi Kreikan lainapaketti on myös Suomen perustuslain vastainen. Suomi voi sitoutua kansainvälisiin sopimuksiin ja liittoihin vain jos sopimuksia noudatetaan, ja nyt niin ei tehdä, koska niin sanottu "laina" Kreikalle on vastoin Suomen hyväksymiä päätöksiä ja EU-sopimuksia.

Suomen päätös on vastoin perustuslakia myös siksi, että Suomella ei ole sopimusten nojalla oikeutta myöntää vastikkeetonta velka-avustusta toiselle EU-maalle. Koska nykyhallituksemme ei ole voinut todistaa, että lainalla on takuita, tai siis että sille saataisiin reaalisia takuita (pikemminkin päin vastoin), on se siksi tällainen laiton avustus.

Tukemalla Kreikkaa tuetaan samalla myös alijäämäisten valtioiden; Italian, Espanjan, Portugalin jne. jatkuvaa velkaantumista, mikä on myös EU:n sopimusten ja päätösten vastaisia.

Suomen valtio ja hallitus on yhdessä EU:n kanssa siis osallistumassa järjestelmälliseen, valtiotasoiseen, rikolliseen toimintaan.

Lisäksi Kreikalla on omaisuutta on peräti 300 miljardin euron arvosta eli kolme kertaa Kreikalle luvattujen hätälainojen verran! Tämän paljasti Alpha Bankin pääekonomisti Michael Massourakis Financial Timesiin helmikuussa kirjoittamassaan artikkelissa. Massourakisin tuolloisen arvion mukaan Kreikka olisi päässyt talousongelmistaan hallitulla privatisoinnilla.

Kreikka ei vain halua tehdä niin, eli he haluavat edelleen huijata muita!(1. Lähde: Jukka Pekkarinen & Pekka Sutela: Kansantaloustiede, osa; "Talouspolitiikka talous- ja rahaliitossa".)------------------
Edit. 6.5.2010 Muokattu

Ei kommentteja: