tiistai 14. heinäkuuta 2009

Vasemmiston on sanouduttava irti marxilaisesta ihmisvihasta

Kirjoitin viime talvena valtakunnansyyttäjä Mika Illmanin ajamasta perinteisestä laintulkinnasta poikkeavasta laveasta tavasta tulkita rikoslain pykälää "Kiihotuksesta kansanryhmää vastaan". Sen mukaanhan pelkkä sanallinen loukkaamisen tai haukkumisen katsotaan nykyisin täyttävän rikoksen tunnusmerkit, jos loukkaus kohdistuu väestöryhmään, joka on vähemmistönä.

Liittyen viime perjantaina kommentoimaani tapaukseen äärivasemmiston harjoittamasta terrorista, aloin pohtia tarkemmin äärivasemmistolaisten fasistien edustamaa ideologiaa edellä mainittua rikoslain pykälään vasten. Kuten jokin aika sitten kirjoitin, osaa vasemmistosta vaivaa paha puusilmäisyys, ja kyvyttömyys nähdä oman ideologian ytimessä olevaa mustaa aukkoa; marxilaisen ideologian kaksijakoisuutta ja luokkavihaa:

"...edustaa tyypillistä marxilaista kaksijakoisuutta: Jollei fasisteja ole, heidät on kaivettava/keksittävä vaikka kiven alta, muuten menee omalta maailmankuvalta pohja. Tässä mielessä koko marxilainen maailmankuva perustuu vastakkainasettelulle ja vihalle; ellei ole porvareita tai fasisteja, oma olemassaolo alkaa tuntua tarkoituksettomalta ja tyhjältä, viha kaipaa kohdetta."

Marxismin teoria perustuu yhteiskuntaluokkien vastakkainasetteluun sekä niiden väliseen konfliktiin. Äärivasemmison kohdalla on paikallaan puhua avoimesta luokkavihasta. Yhteiskuntaluokka, kuten tässä tapauksessa vihan kohde, eli porvarit, ovat väestöryhmä, vieläpä vähemmistössä oleva väestöryhmä. Rikoslain pykälän "Kiihotus kansanryhmää vastaan" mukaan laittomaksi kiihotukseksi kansanryhmää vastaan katsotaan etnistä, rodullista tai uskonnolista ryhmää kohtaan kohistuvan vihannostatuksen ohella myös "jotain niihin rinnastettavaa kansanryhmää" vastaan suunnattu kiihotus.

Yhteiskuntaluokka on väestöryhmä, ja mielestäni tulkittavissa lakipykälän tarkoittamaksi kansanryhmäksi. Tällöin kaikki kiihotus rikasta väestönosaa tai porvareita vastaan on näin ollen "rasismia" sanan nykyisessä, yleisessä merkityksessä. Näin ainakin, jos noudatamme valtakunnansyyttäjä Mika Illmanin ajamaa pykälän laveaa tulkintaa.

Näin ollen äärivasemmiston yhteiskuntaluokkien vastakkainasettelulle ja luokkavihalle perustuva ideologia ja sen levittäminen, täyttäisi nykyisin vallitsevan lain tulkinnan mukaan ns. "rasismin" ja rikoslain kansanryhmää vastaan tapahtuvan kiihottamisen tunnusmerkit. Äärivasemmistolaiset ovat siis ihmisvihaa lietsovia "rasisteja fasisteja".

"Äärivasemmistolais-rasistinen" Ideologia huipentuikin Stalinistisessa Neuvostoliitossa, jossa porvarit hävitettiin olemasta sekä luokkana että yksilöinä, yksi porvari kerrallaan. Vielä nykyäänkin, yli 40 miljoonaa murhattua myöhemmin, äärivasemmiston on näköjään vaikea tunnustaa, että he eivät pohjimmiltaan todellisuudessa eroa natseista kirveelläkään.

Siksi vaadinkin, Martin Kinnusen tapaukseen nojaten (yhtä pätevällä logiikalla kuin suomalainen mediakin, ks. aiemmin kirjoittamani juttu) suomalaista vasemmistoa sanoutumaan julkisesti irti edellä kuvatusta ihmisvihasta ja marxilaisesta ideologiasta, tai muussa tapauksessa he ovat rasisteja ja kannattavat ihmisvihaa.


P.S.

Aikoinaan ranskalainen vasemmisto kannatti Hitleriä, kun tämä lupasi radiopuheissaan kuolemaa epäkelvoille, hyödyttömille ihmisille kun maailma siirtyisi Uuteen Aikaan ja Uuteen Järjestykseen.

Ei kommentteja: