perjantai 3. huhtikuuta 2009

Islamilainen avioliittokäytäntö suosii pedofiliaa - Perheenyhdistämisiin saatava 24-vuoden suojaikäraja

Olen järkyttynyt viime päivinä esiin nousseesta islamilaisen yhdyskunnan harjoittamasta alaikäisten tyttöjen naittamisesta aikuisille miehille islamilaisen sharia-lain nojalla.

Imaami Chehab Khadrin mukaan Suomessa on islamilaisen yhdyskunnan toimesta viimeisen vuosikymmenen aikana vihitty useita satoja tyttölapsia avioliittoon aikuisten miesten kanssa. Suomen lain mukaan tällaisessa suhteessa on kysessä pedofilia, ja näin ollen islamilaisen yhdyskunnan toiminnassa voidaan sanoa olevan kyseessä pedofilian hyväksyminen ja edistäminen.

Tietojen mukaan tyttöjä on myös tuotu Suomeen ulkomailta islamilaisen avioliiton solmimistarkoituksessa ja Suomessa asuvia alaikäisiä tyttöjä on pakkonaitettu ulkomaisille miehille. Näin ollen voidaan jopa perustellusti sanoa, että islamilainen yhdyskunta on uskonnollisen lain ja tapakulttuurin varjolla edistänyt ihmiskauppaa ja pyörittänyt pedofililia-rengasta.

Islamilaisen sharia-lain mukaan avioliitosta päättää lasten isä. Isä voi myydä tyttärensä vaimoksi, kun tämä on täyttänyt 9-vuotta. Iranissa ikäraja on 12-vuotta. Useimmat tällaiset avioliitot ovat pakko-avioliittoja, joissa tytöiltä ei edes kysytä heidän suostumustaan. Perinne pohjautuu suoraan profeetta Mohammedin antamaan omaan esimerkkiin. Imaami Chehab Khadrin mukaan tällaiset avioliitot, joissa alaikäisiä tyttöjä naitetaan miehille, ovat yleisiä islamilaisissa maissa, ja kuuluvat olennaisesti islamilaiseen perinteeseen ja perhelakiin. Lisäksi hänen mukaansa tämä ei ole mikään ongelma islamilaisille, vaan länsimaalaisille.

Alaikäisten tyttöjen ja naisten oikeuksien suojelemiseksi viranomaisten on nopeasti puututtava tällaiseen uskonnon varjolla harjoitettuun järjestelmälliseen pedofiliaan ja lasten hyväksikäyttöön. Lisäksi perheiden yhdistämiseen on saatava 24-ikävuoden suojaikärajaa, kuten Tanskassa on tehty. Näin estettäisiin tehokkaasti nuorten tyttöjen Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen tapahtuvien pakkoavioliittojen muodossa tapahtuva ihmiskauppa.


Viitteet:

Aamulehti

MTV3

Aamulehti


1 kommentti:

Jonna kirjoitti...

Korjaan mielelläni kenties tahatonta väärinkäsitystäsi, että tyttöjen pakkonaittaminen ja "myynti" avioliittoon perustuisi islamin profeetan Muhammadin esimerkkin. Muhammadin elämänkerrassa, nk haditheissa kuten myös elämänkerrallisessa kirjallisuudessa Seerassa kerrotaan tarkasti eri esimerkein, kuinka tytön suostumus pitää kysyä avioliittoa solmittaessa. Lisäksi mikään raha tai omaisuus ei siirry vaimolta miehen suvulle islamissa, vaan aivan päin vastoin. Miehen pitää antaa häälahja vaimolleen, ja sen on oltava niin suuri että vaimon perhe on siihen tyytyväinen. tämän tarkoitus on turvata naisen talous eron tai leskeyden kohdatessa. Lisäksi islamissa miehen on elätettävä vaimonsa, ei päinvastoin, joten taloudelliset intressit ovat kyllä vaimon puolella. Tämä koskee siis islamia uskontona. toki monenlaisia tapoja ja käytäntöjä liikkuu muslimimaissa kuten kristityissäkin, mutta ne eivät perustu uskontoon.