keskiviikko 4. heinäkuuta 2007

Öljyvarat vähenevät - Ruoan hinta nousee

Ruoan hinnan nousu johtuu öljyn vähenemisestä

Viime keskiviikkona (3.7) tuli radiosta mielenkiintoinen uutinen, jossa kerrottiin ruoan hinnan olevan maailmanlaajuisesti nousussa, ja elintarvikkeiden hinta tulee nousemaan myös Suomessa. Samassa yhteydessä väitettiin, että syynä hinnan nousuun on ruoan raaka-aineiden eli maataloustuotteiden hinnan nousu, joka johtuu kysynnän kasvusta ja bioenergian käytön lisääntymisestä. Kysynnän kasvu on totta, mutta bioenergian osalta kirves iskettiin kiveen.

Suurin syy viljan ja muiden maataloustuotteiden hinnan nousuun on lannoitteiden hinnan nousu. Se taas johtuu öljyn hinnan noususta. Suurin osa lannoitteista tehdään nimittäin öljystä. Öljyn hinta taas nousee ensisijassa sen takia, että sen kysyntä on kasvanut roimasti samaan aikaan kun markkinoilla olevan öljyn määrä on vähenemässä ns. Peak Oil –ilmiön takia. Bioenergian käytön lisääntyminen ei tuo, ainakaan vielä tällä hetkellä, mitään merkittävää vähennystä ruoan määrään. Sen sijaan Öljyn kallistuminen ja edessä oleva loppuminen tuo.

Peak Oil –ilmiössä on kyse siitä, että laskennallisesti maailman öljyn kokonaistuotanto kasvoi aina viime vuoteen saakka, jolloin saavutettiin historiallinen huippu, ja kääntyi tänä vuonna laskuun. Maailmassa ei nimittäin enää ole enempää suhteellisen edullisesti käyttöön otettavia öljylähteitä, joita voitaisiin ottaa hyödynnettäväksi taloudellisesti järkevin kustannuksin. Asiantuntijat arvioivat, että öljyä riittää vielä noin 30-40 vuodeksi, mutta hinta tulee väistämättä nousemaan yli maataloustuottajien inhimillisten sietorajojen jo paljon ennen sitä. Koneita rasvataan öljyllä vielä pitkään sen jälkeen kun sen hinta on saavuttanut pisteen, jonka jälkeen siitä ei enää ole kannattavaa tehdä lannoitteita.

Öljyn hinnan noustessa lannoitteiden hinta nousee, ja siksi myös ruoan hinta nousee. Ruoan hintaa nostaa lisäksi myös maailman alati kasvavan väestön aiheuttama kysynnän kasvu ja ympäristötuhojen aiheuttama viljelykelpoisen pinta-alan väheneminen. Samalla kun öljy on mahdollistanut koko modernin aikakauden teollisen ihmeen ja länsimaissa tapahtuneen massiivisen aineellisen elintason nousun, on se ollut koko ajan myös maatalouden ja sen kasvaneen tuottavuuden syy mahdollistamalla väkilannoitteiden massiivisen tuotannon. Näin ollen öljy on ollut perusresurssi ja edellytys koko maailman väestöräjähdykselle.

Öljyn loppuminen merkitsee massiivisia nälänhätiä

Öljyn kallistuminen ja loppuminen vie väistämättä pohjan sen taloudellisesti kannattavalta hyödyntämiseltä maatalouden lannoitteiden raaka-aineena. Tämä yksin jo tulee johtamaan maailman maataloustuotannon määrien romahtamiseen nykyisestä. Asiaa silti vielä tulee pahentamaan ilmastonmuutoksen seuraukset sekä globaalien yhteismarkkinoiden dynamiikka.

Nimittäin ilmaston lämpeneminen tekee selvää suuresta osasta Pohjois-Amerikan ja Euroopan maatalouden ylituotantoa. Euroopan ja Pohjois-Amerikan viljalla on jo vuosikymmenet ruokittu yli puoli Afrikkaa ja kolmannes Aasiaa. Näin ei ole kauaa. Nykyiset viljalajikkeet eivät kestä pitkiä, kuivia ja kuumia kesiä, mikä yhdistyneenä vesipulaan ja sitä seuraavaan osittaiseen aavikoitumiseen tarkoittaa maailman viljantuotannon kokonaismäärän radikaalia pienenemistä, mikä tulee johtamaan hirvittäviin nälänhätiin. Kehitysmaiden osalta sitä tulee pahentamaan globaalien yhteismarkkinoiden vaikutus: Koska yhteisillä markkinoilla ostovoima sanelee hinnan, vain rikkaiden maiden asukkailla tulee olemaan varaa edes välttämättömimpään. Eli toisin sanoen öljyn loppuminen merkitsee puutetta nykyisiin teollisuusmaihin, mutta satojen ja taas satojen miljoonien ihmisten nälkäkuolemaa kehitysmaissa.

Ei kommentteja: