maanantai 26. huhtikuuta 2010

Skandaali, osa IV: Kunnalliset liikelaitokset pakko yhtiöittää (ja myöhemmin myydä)

Kirjoitin taannoin vesilainsäädönnön muutoshankkeesta, sekä Oulun veden ja Jaakko Pöyry yhtiön vedenottohankkeesta Viinivaarassa (Katso linkit: Skandaali, osat I,. II ja III.)

Asiassa on tullut tietooni lisäksi seuraavaa: Euroopan unioni aikoo pakottaa kunnat yhtiöittämään kunnalliset liikelaitoksensa, myös vesipalvelut:

"HELSINGIN SANOMAT 23.4.2010 - Kaupunki

Helsinki joutunee yhtiöittämään energiayhtiön, sataman ja Palmian


Kunnille yhtiöittämispakko

Kuntalakia aiotaan muuttaa niin, että kuntien on yhtiöitettävä kaikki toiminta, joka kilpailee suoraan yksityisillä markkinoilla.

Suomen kunnilla on edessään valtava yhtiöittämissavotta. Toukokuun lopussa valmistuva lakiesitys määrää, missä muodossa kunta voi harjoittaa markkinaehtoista toimintaa.

"Asian juju on se, että tässä tullaan säätämään kunnille yhtiöittämisvelvollisuus", lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu sanoo.

"Kuntalaissa säädetään vastaisuudessa, milloin kunnan pitää yhtiöittää toimintansa. Yhtiöittämistä vaaditaan silloin, kun kunta toimii kilpailullisilla markkinoilla."

Tarkoituksena on, että eduskunta käsittelee lakiesitystä syksyllä, ja laki tulisi voimaan ensi vuoden aikana.

Uusi laki ei koskisi pelkästään paljon puhuttuja liikelaitoksia, vaan kaikkea muutakin toimintaa, jossa kunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla.

'Sellaisessa toiminnassa kunnat joutuvat muodostamaan joko yhtiön, yhteisön tai säätiön', Valli-Lintu kertoo.

HS kertoi keskiviikkona, että EU:n komission kannan mukaan kilpailullisilla markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset tulisi yhtiöittää. Komissio otti erityisesti kantaa Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitokseen.

Auli Valli-Lintu sanoo, että uutta yhtiöittämisvelvollisuutta on valmisteltu juuri siksi, että komission päätöstä on ennakoitu. [...]

Kuntalakiin kaavailtu yhtiöittämisvelvollisuus ei koskisi kuitenkaan palveluja, joissa kunnilla on järjestämisvelvollisuus. Tällainen palvelu on esimerkiksi päivähoito.

Lakiesitystä valmisteleva työryhmä pohtii vielä, onko joitain vesihuollon tapaisia monopoleja, jotka voitaisiin jättää yhtiöittämispakon ulkopuolelle"

Ja:

"HS 22.4.2010 - Talous

EU-komissio vaatii kuntien liikelaitosten yhtiöittämistä

Kilpailluilla markkinoilla toimivat kunnallisetkin liikelaitokset tulisi yhtiöittää, katsoo EU:n komissio. [...] Komission mukaan samat edut koskevat myös muita kunnallisia liikelaitoksia, mitä voidaan pitää EU:n sisämarkkinoilla kilpailua vääristävänä julkisena tukena. [...]

"Kilpailluilla markkinoilla toimiville kunnallisille liikelaitoksille ei enää pitäisi myöntää rajoittamatonta takausta ja veroetuuksia, vaan niillä olisi oltava yhtäläiset toimintaolosuhteet yksityisten toimijoiden kanssa", komissio lausuu ja ehdottaa lääkkeeksi yhtiöittämistä.

Komission alustavan kannan mukaan liikelaitokset voisivat säilyttää etunsa vain niiden yksiköiden osalta, jotka ovat mukana kunnan sisäisissä toimissa eivätkä harjoita taloudellista toimintaa."

Yhtiöittäminen on vain välivaihe, sillä tulevaisuudessa WTO pakottaa valtiot ja kunnat pakkoliberalisoimaan eli pakkoyksityistämään kaikki julkispalvelut lukuun ottamatta järjestyksenpitoa.

Seuraus Oulun kohdalla on luultavasti se, että Oulun vesi tulee siirtymään ennemmin tai myöhemmin yksityisomistukseen, ensin kotimaiselle (J. Pöyry Oy?), myöhemmin ulkomaiselle suuryhtiöille. Tällöin veden hintaan tulee pörssiyhtiön oma kate (liikelaitoksen ei tarvitse tuottaa voittoa) ja sitä nostaa lisäksi roimasti se, että hinnan sanelee EU:n laajuinen ja jopa globaali kysyntä, ei vain paikallinen tarve. Veden hinta vastaavissa tapauksissa maailmalla on näiden toimien seurauksena noussut useita satoja prosentteja.

Kuten aikaisemmin kirjoitin (Ks. linkit sivun alusta), asiaan liittyy valmisteilla oleva vesilain muutos sekä uudet säädökset. Vesivarannot siirretään ylikansallisiin käsiin.

Tässä esimerkki Kanadasta, Riikka Söyring kirjoitti minulle sähköpostiviestissään:

"Kanadalainen asianajaja ja vesiaktivisti John F. Carten kirjoitti minulle taannoin 'The groundwater under the land, in British Columbia, was stolen by the legislature in 1996. The people were too stupid to see what was going on. The government, in Canada that means the Queen, took legal title to the groundwater but never paid any of the owners any compensation. Surface water was appropriated by the Queen / Government in 1895 by what was then called the Water Resources Act. The title of the law was later changed to the Water Act.' Vesien ryöstöä lakimuutosten avulla tapahtuu siis muuallakin kuin kehitysmaissa."

Kuten aiemmin sanoi, tilanne on hyvin vakava, ja panokset asiassa kovat. Toimia tarvitaan välittömäsi.

2 kommenttia:

AT kirjoitti...

"Kuten aiemmin sanoi, tilanne on hyvin vakava, ja panokset asiassa kovat. Toimia tarvitaan välittömästi."

Herää kysymys, että mitä toimia asian eteen voi tehdä? Vaaleihin on pitkä aika, perussuomalaisten hallitsevaan asemaan sitäkin pidempi, addresseja ei kukaan ota vakavasti ja lailliset väkivallattomat mielenosoitukset asiaa valmistelevat voivat ohittaa kädenheilautuksella.

Anonyymi kirjoitti...

Väärä yksityistäminen johtaa lopulta kansalaisten köyhtymiseen.