keskiviikko 20. maaliskuuta 2013

Venäjä on suomalainen?

Tuttavani linkitti minulle eilen mielenkiintoisen jutun, jonka otsikko vapaasti kääntäen on "Venäjän kansallisuuden kasvot eli populaarin rotuopin romahdus"

Venäjällä on tehty kattava poikkitieteellinen antropologinen tutkimus, jossa DNA-tutkimus, historiantutkimus ja nimistötutkimus yhdistettiin. Tuloksena mielenkiintoinen ja venäläisten omakuvaa ravisuttava tulos: Suurin osa ns. isovenäläisistä eli varsinaisista venäläisistä on DNA-tutkimuksen ja esivanhempiensa alkuperäisen kulttuurin puolesta suomalais-ugrilaisia(!).

http://islamtv.ru/news-2373.html (laita linkki Google kääntäjään jos et osaa venäjää)

Artikkelissa kerrotaan mm. että "Venäläiset eivät olekaan slaaveja, vaan venäjää puhuvia suomalaisia". Käännös artikkelilainauksiin on tehty Google-kääntäjän englanninnoksen pohjalta, joten pahoittelen etukäteen virheitä(!):

---------------------------------------
"'Venäläiset tiedemiehet ovat saaneet loppuun ja julkaisuvalmiiksi ensimmäisen laajamittaisen tutkimuksen Venäjän kansan geenipoolista. Tulosten julkaisulla voi olla vaikeasti ennustettavia seurauksia Venäjälle ja maailmanjärjestykselle' - näin alkaa sensatiomainen artikkeli aiheesta venäläisessä aikakauslehdessä nimeltä "Vlast' ". 'Sensaatio todellakin vaikuttaa uskomattomalta - osoittaen vääriksi monet myytit venäläisestä kansallisuudesta. Erityisesti saatiin selville, että venäläinen ei ole geneettisesti "itäslaavi" vaan suomalainen. Venäläiset eivät olekaan slaaveja, vaan ainoastaan venäjää puhuvia suomalaisia'."

"Molekyyligeneettiset tulokset Venäjän ensimmäisestä tutkimuksesta koskien nimellistä kansallisuutta tullaan julkaisemaan vuoden lopulla "Luts"-julkaisussa. Vlast'-aikauslehti julkaisi jo osan tutkimusdatasta. Tämän; Venäläiset ovat kaikkea muuta kuin itäslaaveja, siis suomalaisia. Näin ollen tutkimukset kumoavat perinpohjaisesti myytin "itäslaaveista" - eli sen että valkovenäläiset, ukrainalaiset ja venäläiset väitetysti muodostaisivat "itäslaavilaisten kansojen ryhmän". Ainoa [geneettisesti] slaavilainen kansa näistä kolmesta oli valkovenäläiset, mutta kävi ilmi, että valkovenäläiset eivät olekaan "itäslaaveja" vaan länsislaaveja, sillä he eivät eroa geneettisesti puolalaisista. Näin ollen myytti "valkovenäläisen ja venäläisen verisukulaisuudesta" tuhoitui täysin: Valkovenäläiset olivat lähes identtisiä puolalaisiin nähden, ollen geneettisesti etäällä venäläisistä, mutta hyvin lähellä tshekkejä ja slovakkeja. Sen sijaan Suomen suomalaiset olivat venäläisille läheisempiä kuin valkovenäläiset."

"Y-kromosomien geneettinen etäisyys venäläisen ja Suomen suomalaisen välillä on vain 30 konventionaalista yksikköä (läheinen suhde). Geneettinen etäisyys keskiverto venäläismiehen ja Venäjän alueella asuvien niin sanottujen suomalais-ugrilaisten kansojen (Marit, Vepsäläiset, Mordvalaiset, jne.) välillä on 2-3 yksikköä. Yksinkertaisesti todeten, ne ovat geneettisesti identtisiä."

"Nyt Venäjällä on suuri ongelma identifioida itsensä oletettavasti "slaavilaisena" koska geneettisesti venäläiset ja slaavit eivät ole yhteydessä. 'Venäjän slaavilaiset juuret' ovat vain myytti'".

-------------------------------

Jutussa kerrotaan myös, että Itä-Ukrainalaiset ovat myös "suomalaisia".

Tämän kaikenhan ei pitäisi olla meille suomalaisille mitään uutta, koska vain muutama vuosi sitten julkaistiin Helsingin sanomienkin uutisoima tutkimus, jossa suomalaisten geneettisesti lähimmiksi sukulaisiksi katsottiin toisaalta hollantilaiset ja toisaalta "Moskovan itäpuolisen alueen venäläiset". 

"Uusi Suomalainen geeniatlas kertoo, että kielisukulaisuus ei paina paljoa alkuperämme selvittämisessä. Geneettisesti suomalaiset ovat lähempänä hollantilaisia ja Moskovan itäpuoleisen Muromin alueen venäläisiä kuin unkarilaisia."

Syy kahtiajakoon eli yhteyteen toisaalta Hollantiin ja toisaalta Venäjälle tuloksissa johtuu siitä, että länsisuomalaiset ja itäsuomalaiset poikkeavat toisistaan DNA:n puolesta enemmän kuin esim. ruotsalaiset ja saksalaiset toisistaan. Suomi on geneettisesti kahdesta eri populaatiosta koostuva kansa, jolla on yhteinen kieli. Tämä johtuu siitä, että rautakaudella Tanskan ja Gotlannin suunnalta Länsi-Suomen rannikolle muuttaneet germaanit vaihtoivat kieltään (jo ennen ruotsinvallan ajan alkua).

Mutta mitä Venäjän väestön suomalais-ugrilaisuuteen tulee, niin allekirjoittanuthan tiesi tästä aihepiiriä seurattuaan jo aiemmin, eli että Valtaosa Valdain alueen, Moskovan alueen ja Moskovan itäpuolisen Keski-Venäjän venäläisistä on geneettisesti "alkuperäisväestöä". Ennen kielellistä slaavilaistumista aluetta hallitsivat muromilaiset ja varsinkin alueen vanha kauppamahti, merjalaiset, jotka olivat muuten mukana perustamassa myös Novgorodia (joka muuten tunnettiin vielä 800-luvun lopulla vatjalaisten ja vepsäläisten keskudessa suomensukuisella nimellään Uuslinn'[a]).

Mutta suomalais-ugrilaisten (ja osittain kieltään indoeurooppalaiseksi vaihtaneiden balttien) varhaisempien esi-isien juuret menevät vieläkin kauemmas itään; Suomen yleisin (ja Liettuan toiseksi yleisin) Y-kromosomi-haploryhmä on N1 (vanhassa luokittelussa N3), jota kantaa 60% suomalaismiehistä (Esim.Liettuan ja Latvian geenipoolista yli 40% on "suomalaista", käytännössä täysin samaa Y-kromosomia kuin Varsinais-Suomessa). Tämä tarkoittaa siis sitä, että kaikilla näillä on sama esi-isä. Saman esi-isän jälkeläisiä ja kyseisen Y-haplon kantajia on myös mm. 50% udmurttimiehistä. Mutta vielä idemmäs on syytä mennä, nimittäin keskisen Koillis-Siperian jakutien keskuudessa N1-haplon kantajia on melkein yhtä paljon kuin Pohjois-Savossa; yli 80% miehistä. Ja Kiinassa näillä "savolaisilla" on arviolta 150-170 miljoonaa "serkkua"! Näiden kaikkien yhteinen esi-isä eli arviolta 20 000 vuotta sitten nykyisen Kazakstanin aroilla, mistä jälkeläiset levisivät itään ja länteen.

--------------------
---------
----

P.S. Näillä asioilla on aina tehty politiikkaa ja juuri poliittisista syistä asia on Venäjällä vähän vaikea. Mutta osattiin sitä Suomessakin EU-jäsenyyttä lobattaessa; kuka muistaa miten 90-luvulla lopulla medioissa hehkutettiin miten "geneettisesti läheisiä profiililtaan" suomalaiset ovat belgialaisten kanssa? Tuolloinhan vertailtiin tarkoituksella vain tiettyjä geenejä ja populaatioiden DNA:n profiilia, ei sukulaisuutta.

1 kommentti:

Ironmistress kirjoitti...

Ei sitä turhaan sanota että "veli venäläinen".