maanantai 8. helmikuuta 2010

Skandaali: Viinivaaran pohjavesihankeen taustalla kansallisomaisuuden ryöstö?

Kuten oululaisia on informoitu, aikoo kaupunki yhteistyössä ympäryskuntien ja Jaakko Pöyry Oy:n sekä Oulun Veden kanssa pumpata pohjavettä "kasvavan kaupungin tarpeisiin" Viinivaaran alueelta.

Nyt alueen vesivarat aiotaan valjastaa. Hanke haisee ja pahasti. Alueelta aiotaan pumpata tulevaisuudessa yli 20 000 kuutiometriä vettä vuorokaudessa, nykyisten noin 22 000 kuution suodatetun pintaveden lisäksi, mikä on yhteensä yli kaksinkertaisesti oululaisten vedenkulutuksen määrä.

Viinivaaran pohjavesialue on laaja erämaa-alue Ylikiimingin, Utajärven, Puolangan ja Pudasjärven välisellä alueella. Alueelta saa alkunsa merkittävä määrä pieniä jokia ja puroja, ja se on rauhoitettu Natura-kohde. Kyse on Kiiminkijoen latvavesistöstä, ja pumppaus tulee todennäköisesti, vaikka toisin on koitettu väittää, aiheuttamaan sen, että osa Olvassuon luonnonsuojelualueesta kuivaa täysin, samoin Nuorittajoki. On todennäköistä myös, että Viinivaaran lähdealueen hetteistä monet kuivuvat.

On omituista, että alun perin alueelta aiottiin pumpata vielä yli kaksi kertaa enemmän vettä, eli noin kuusinkertaisesti oululaisten vedenkulutuksen määrä, mutta niin suuri hanke olisi pitänyt viedä valtiolliselle päätäntätasolle, ja se olisi herättänyt niin laajaa yleisvaltakunnallista vastustusta, että hankkeessa suunniteltua veden pumppausmäärää virkamiesten toimesta alennettiin, jotta asiasta voitaisiin lain mukaan sopia alueellisesti viemättä sitä Eduskuntaan asti. Mihin hittoon aiottiin pumpata niin hirvittävä määrä vettä? Ja miksi hitossa Oulun vesi ja J. Pöyry Oy haluavat vieläkin pumpata yli tuplaten tarpeeseen nähden?

Tätä on koitettu perustella "Oulun kasvulla 2025 mennessä", mutta mistä hitosta moinen kasvu on Ouluun tulossa? Onko Ouluun tulossa lisää työpaikkoja yli 200 000 lisäasukkaalle seuraavan 15 vuoden aikana? Tuskin. Aiotaanko siis koko Pohjois-Pohjanmaa Koillismaata lukuun ottamatta saada Oulun vedenjakelun piiriin? Se ei ole taloudellisesti kannattavaa, ainakaan nykyisellään, joten epäilen vahvasti..

Hanketta ollaan ajamassa vaivihkaa hirvittävällä painostuksella kuin käärmettä pyssyyn. Ihmisiä on jopa alettu pelotella turvallisuuspolitiikalla. Vastattain yleisötilaisuudessa, jossa asiasta kaupunkilaisia informoitiin, kehdattiin jopa ihan virkamiesvoimin pelotella ihmisiä eli vedota siihen, että vedensaanti pitää turvata, jos vaikka Oulujokeen tulisi ydinlaskeuma. Siis mitä hittoa? Jos tulisi ydinonnettomuus tai sota, niin se laskeumako ei tulisi Viinivaaran-Kiiminkijoen alueelle, vaan maagisesti vain Oulujoen vesistöön? Säteilyturvakeskuksesta asiaa tiedusteltaessa todettiinkin, että moinen pelottelu on perusteetonta ja edesvastuutonta tällaisessa hankkeessa.

Pienen vihjeen hankkeen todellisesta motiivista ja taustoista antoikin Oulun veden insinööri, joka on monta kertaa keskusteluissa sanonut, että "Oulun pitäisi alkaa myymään pohjavettä". Kun perussuomalainen varavaltuutettu-kollegani huomautti hänelle, että veden myynti kuutioittain kannata "kun pullovedestä saa paremman hinnan", insinööri vaikeni. Miksi hän vaikeni? Siksi, että koko asian ydin on juuri tuossa, veden hinnassa.

Taustalla nimittäin muhii iso poliittis-taloudellinen mätäpaise. Mahdollinen löytämäni vastaus edellä esittämiini kysymyksiin saa ainakin oman selkäpiini karmimaan. Kyseessä on valtion hanke koko Suomen kaikkien pohjavesivarantojen yksityistämiseksi, ja myymiseksi ulkomaisille sijoittajille. Näin siksi, että WTO, EU ja Maailmanpankki vaativat sitä.

Maailman kauppajärjestö WTO:n Hong Kongin kokouksen asialistalla on muuten sopimuksia, jotka alistaisivat sellaiset yhteisessä omistuksessa olevat luonnonvarat kuin vesivarat ja vesipalvelut, metsät, kalakannat, kasvistot (lääkekasvien DNA:n patenttioikeudet) sekä energiantuotannon ja -jakelun "pakkoliberalisoinnin" eli yksityistämisen alle.

Viinivaara ei ole ainoa hanke, vastava hanke on meneillään mm. Karvialla (http://www.kyronjokilaaksonvesi.fi/karvian_hanke.html) ja Utsojoella (Sulavesi-hanke). Karvian hankkeen taustalla ovat mm. Altia, Atria, Valio sekä jo mainittu Jaakko Pöyry Oy. Sulavesi-hankkeessa, jossa on kyse poikkeuksellisen runsaasta ja korkealaatuisesta lähdevesi-esiintymästä, ja sen myymisestä bulkki-tuotteena ulkomaille, on taas taustalla selvityksessä mainitut PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Danone ja Unilever. Kun ylikansalliset yhtiöt ovat hankkeessa mukana, raha vesikaupoista ei jää Suomeen.

EU vaatii veden ja vesipalvelujen täydellistä liberalisointia ja yksityistämistä. Tällaisten hankkeiden seurauksista on paljon varoittavia esimerkkejä kehitysmaista. Yleisiä seurauksia on aina ollut veden ja vesipalvelujen nopea ja reipas kallistuminen (useiden satojen prosenttien hinnanousut kuutiota kohti, jopa muutaman kuukauden sisällä). Kehitysmaissa tilanne on johtanut pahimmillaan siihen, että köyhimmillä ei ole enää ollut varaa edes peseytyä.

Miksi EU ajaa tätä nimenomaan Suomessa? No Eurooppaa "nääs niinqu" uhkaa vesipula (Josta mainitsi mm. J. Ollila YLEn haastattelussa 4.12.2009), ja Suomi on yksi Euroopan suurimpia puhtaan ja makean veden alueita. On arvioitu, että vuoteen 2032 mennessä maailmassa yli viisi miljardia ihmistä kärsii vesipulasta. Vedestä on siis tulossa ihan helvetin kallista tavaraa. (Ohessa kartta Suomen pohjavesialueista, lähde: Ympäristökeskus )
Kuten nähdään, Viinivaaran alue luokitellaan "tärkeiksi" pohjavesivarannoiksi, puhtautensa ja runsautensa vuoksi (siniset läiskät kartalla). Tässä vielä suurennoskuva yllä olevasta kartasta:
Kyse on pikkuhiljaa lakeihin ja säädöksiin tulleista/tulevista muutoksista mm. ISO 22000 -standardin käyttöönotto, jonka perusteella pohjavesi luokitellaan toisaalta "elintarvikkeeksi" ja toisaalta luonnonvaraksi, jonka omistus-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet voidaan juridisesti käytännössä irrottaa maa-alueiden omistusoikeudesta, samaan tapaan kuin esimerkiksi mineraaliesiintymien kohdalla. Niiden osaltahan Suomen uusi jo syntyessään susi kaivoslaki mahdollistaa valtauksen teon ja hyödyntämisen, vaikka vastoin maanomistajan lupaa, varsinkin jos löydös on taloudellisesti merkittävä, kunhan tälle nimellisesti maksetaan jotain korvauksia. Jo nyt maanomistajia velvoitetaan merkitsemään alueidensa vesilähteet kartoille, edellytyksenä ympäristötukien maksamiselle.

ISO 22000-standardi tuo mukanaan ns. HACCP-laadunvalvontajärjestelmän http://www.dnv.fi/toimialat/elintarviketeollisuus/palvelut_ja_ratkaisut/elintarviketurvallisuus/ISO22000/index.asp Se on siitä "outo", että se edellyttää pohjaveden puhtauden varmistamiseksi eläinten tappamista pohjavesialueilta, jokamiehenoikeuksien polkemista (mukaan lukien liikkumisen rajoittaminen), pohjavesialueiden aitaamista ja tarvittaessa myös aseellista vartiointia.

Esimerkiksi USA:ssa, Denverissä, jossa vedet on yhtiöitetty, ei maanomistajat saa edes koota mailleen satavaa sadevettä sadevesitynnyreihin, koska lain mukaan maanomistaja tällöin varastaa pohjaveden raaka-ainetta eli sadetta. Myös muissa osavaltioissa on säädetty vastaavia lakeja.

Kansainväliset suuryhtiöt ovat kilvan rynnänneet käsiksi vesimarkkinoille, ja ovat lohkaisseet isot siivut itselleen kaikkien sellaisten kehitysmaiden varannoista, joissa liberalisointi on toteutettu. Paikallisten vesifirmojen omistus on siirtynyt kansainvälisten suuryritysten hallintaan, kuten mm. Nestle,
Coca-Cola, PepsiCo. Markkinat ovat jo nyt valtavat. Tutkimuksista riippuen markkinoiden eli kulutuksen arvoksi ilmoitetaan 132-234 miljardia.

Taistelu vedestä voi olla likaista peliä.Esa Vaherto, 72 v. omistaa pohjavesialueen Petäjävedellä lähellä Jyväskylää. Hän kieltäytyi myymästä sitä suuryrityksille. "Sattumalta" hänen talonsa on paloi viime viikolla... Makes you think?

Tätä kaikkea on valmisteltu vaivihkaa jo ainakin viimeiset 15 vuotta. Vesi on lähdössä ulkomaille. Asiaan liittyvät ainakin seuraavat lakien ja säädösten muutoshankkeet:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090277 (Vesilain uudistus)
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090099 (Luonnonsuojelu)
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090100 (Ympäristönsuojelu)

Ja myös turvallisuusnäkökohdat on huomioitu. Tämä mahdollistaa aseellisten joukkojen (oma armeijamme tai kaupalliset turvallisuuspalvelut) tuomisen vartioimaan ulkomaisessa omistuksessa olevia kohteita, koskee vesialueiden ohella myös mm. Nordstreamia:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080219
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090239
Sekä:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090265

Tämän kaiken seurauksena veden hinta tulee nousemaan ihan hiton paljon Suomessa, maanomistajat eivät enää saa hyödyntää omia maitaan eivätkä liikkua niillä vapaasti, jos niillä on pohjavettä, ja nämä maat voidaan pakkolunastaa helposti häneltä pois, jos niin halutaan.

Makean veden ja pohjaveden varannot ovat meille kaikille suomalaisille kuuluvaa kansallinen luonnonvara, jota EI saa yksityistää eikä myydä ulkomaiseen omistukseen.

Eli suomeksi sanottuna: Ne halvatun rotat aikovat viedä meiltä, Suomen kansalta, meille kuuluvat vesivarat, viedä suurimman osan ulkomaille, ja myydä meille siitä rippeet takaisin hiton kalliilla hinnalla, pullo ja kuutio kerrallaan.


------------------
Edit. 10.2. Lisätty kartat ja korjattu vähän tekstiä. Aiheesta lisää sitä mukaa kuin tietoa löytyy.

Edit. 13.2. Lisätty infoa mm. Utsjoen Sulavesi-hankkeesta taustoineen, kappale vesiyhtiöiden omistuksen keskittymisestä, sekä Denverin esimerkkitapaus.


Edit 21.2 Korjattu kirjoitusvirheitä ja muokattu kieliasua.

15 kommenttia:

Unknown kirjoitti...

Kiitos erinomaisesta kansalaisjournalismista. Itse asiassa Piippumies lainasi sekä minun, että Sinun kirjoituksiasi aiheesta.

Piippumiehen teksti löytyy täältä:
http://piippumies.wordpress.com/2010/02/08/viek-eu-mys-pohjavetemme-ilmaisin/

Omani ovat tässä:
http://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2009/11/01/matti-vanhanen-ja-uusi-nuorisotyon-raiskaus/

ja tässä:
http://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2009/11/03/metsahallitus-kansallisomaisuuden-hoitajana-pukki-kaalimaan-vartijana/

Tässä ei paljon folihattuja tarvita ymmärtääkseen sen, mitä EU:n mukana tullut ulkoistaminen todellisuudessa tarkoittaa.

Täytyypä linkittää tämä kirjoituksesi omiini.

kati kirjoitti...

Viedään ruoka, viedään vesi... täydellinen kansan nöyryyttäminen ja orjuuttaminen ... hmmm... sitähän he ajavat takaa! Jokos tuo Lissabonin sopimus tekee tehtäväänsä täällä koti
EUvostoliitossa!!
Niin... taitaa tulevaisuudessa vesi olla niin kallista, ettei keskituloisen rahat siihen riitä!!
Tarttis tehdä jotain!

Markus M kirjoitti...

Niinhän se menee, kuinka on kirjoitettu, Ilm.16:4. Kun vesilähteet saastu/vat -tetaan, tarvitaan jostakin tilalle korvavaa. Suurimmat saastuttajat ovat juuri suurpääomapiirit; tuolla tavoin ne varmistavat saavansa myydä kalliilla kaikille välttämätöntä tuotetta eli vettä. Jaakob kertoo, kuinka rikkaiden lopulta käy: Jaak.5:1-6. Raamattu kehottaa: "Juo vettä omasta kaivostasi--"; siinä hyvä ohje! Nuo illuminaattikytkökset ovat kaikessa nykyään enenevässä määrin läsnä, kun seuraa asioita.
HYVÄ, TURJALAINEN!

Anonyymi kirjoitti...

Todella hyvä kun tätä asiaa nostetaan esille näin selkeästi!

Toivon, että meidän suomalaisten ei tarvitse mennä tässä maailman laajuisessa vesiskandaalissa niin pitkälle kuin Boliviassa vaan saamme rauhanomaisella protestoinnilla suomen päättäjät kerrankin kansansa puolelle!

Tukekaa Marko Sihvosen rauhanomaista taistelua pohjavesiemme puolesta ja käykää mahdollisuuksienne mukaan ihmeessä paikan päällä, kuten minä kävin täältä Turusta!

http://www.supportmarkosihvonen.com/

Unknown kirjoitti...

Hyvä kokonaisuus. Ihmettelen, ettei edes Yleisradiota aihekokonaisuus tunnu kiinnostavan.

Sattumaa tai ei, niin eilen aloitti eduskunta käsitellä tällaista lakipakettia HE 277/2009:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090277

Toivottavasti meille asiaa tietämättömille kerrotaan edes Teidän aiheeseen perehtyneiden blogistien toimesta; mitä kaikkea tuohon tuhtiin lakilatinaan on tällä kertaa haudattuna...

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä hiljaiseksi vetää tälläinen. Itse en ole tutkinut sen enempää asiaa (vielä), mutta Markon mielenilmaisu sai etsimään ns. "todisteita". Erinomainen kirjoitus vaikka aihe onkin näin paha.

EU ja "lahjomattomat" päättäjämme vievät selkeästi meidän elämäämme kohti vallankumousta. Pitääkö meidän kärsiä monista uusista turhista veroista, tulevista koulujen lukukauismaksuista, mediamaksuista ja tämän päälle meinaavat vielä viedä uskollisilta veronmaksajilta oikeudet heidän omaan omaisuuteensa.

Ja sitten ihmetellään kun joku vanhan kansan suomalainen tulee tervehtimään maillensa erehtynyttä rosvoa / rosvojoukkoa haulikolla. Isoilla firmoilla ja päättäjillä ei pitäisi olla mitään oikeutta kansalaisten omaisuuteen. Ostammeko me maata ja rakennammeko me talojamme vain siksi, että hallitus voisi ne sitten napata omaan käyttöönsä minimikorvauksella?

Suomen vedet kuuluvat Suomelle eikä ulkomaisille yhtiöille tai EU:n / Suomen korruptoituneelle eliitille.

Kiitoksia hyvästä tekstistä. Nyt näen asiat paljon selkeämmin ja arvostan paljon enemmän Markon ja kumppanien toimintaa. Lisää tälläistä asiallista tekstiä kansan kielellä!

Anonyymi kirjoitti...

Lähetin spostia, että saanko käyttää kirjoituksiasi pohjana adressille, mutta käytin jo. Jos ei kelpaa niin otetaan pois ja/tai muokataan.

http://www.adressit.com/oikeuspohjaveteen

ks. myös
http://mouho.wordpress.com/2010/02/20/suomen-vesia-ollaan-yksityistamassa/

Turjalainen kirjoitti...

Kirjoituksiani saa lainata vapaasti. Mielellään lähteen mainiten toki :)

Anonyymi kirjoitti...

Tein tuommoisen tiivistelmän Markon nälkälakosta ja siinä samalla sitten linkittelin moniin paikkoihin mitkä käsittelivät hänen teemojansa.

http://winku.fi/varasto/marko-sihvonen/

Piki kirjoitti...

Ihan tärkeä ja asiallinen juttu. Mutta Oulun Veden sivujen mukaan oululaisten vedenkulutus oli jo v. 2008 26631 m3/vrk eli yli tuon aiotun pumppausmäärän.

http://www.ouka.fi/vesi/tunnusluvut.htm

Paljonhan se 20000 kuutiota/vrk silti on...

Anonyymi kirjoitti...

Niin paljon kuin kuulostaa salaliittoteorialta niin löytyy asiaan liittyvää materiaalia muualtakin (englanniksi) EU tasolta.

http://www.corporateeurope.org/water-justice/news/2009/03/12/eu-water-policies-under-fire

Ja

http://www.corporateeurope.org/docs/covertpush.pdf

Olli-Pekka kirjoitti...

Kissa pöydälle vaan asiasta! Medianäkyvyys pohjavesikysymyksessä on ollut varsin pieni, jollei näkymätön. Tekisiköhän MOT asiasta ohjelman.. ?Nehän on siellä hanakoita tarttumaan asiaan kuin asiaan mitään tahoja kaihtamatta, ovatpa joskus turhankin kriittisiä mielestäni, mutta tässä asiassa voisivat olla hyvä äänitorvi :)

OP

Globetrotter kirjoitti...

Tässä on niputettu yhteen niin monta asiaa, että eri väitteiden luotettavuutaa ja todenperäisyyttä on vaikea selvittää. Haiskahtaa kuitenkin vahvasti salaliittoteorialta.

Tässä pari kriittistä vastaväitettä:

1) vesilain uudistukseen ei näyttäisi hallituksen esitystä lukemalla sisältyvään mitään blogissa kuvatun kaltaista (voisikohan blogin pitäjä tarkentaa, mikä kohta uudessa laissa on ongelmallinen?) Uuden lain valmisteluun on lisäksi osallistunut erilaisia tahoja ja kansalaisjärjestöistä mm. Luonnonsuojeluliitto on itse asiassa kehunut lakiesitystä hyväksi ja todennut sen parantavan kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa omaan ympäristöönsä.
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/01/luonnonsuojeluliitto_kiittelee_vesilakiesitysta_1368170.html
(uudistuksen keskeinen sisältö kopioitu alle jotta jokainen voi katsoa mitä “ihmeellistä” se sisältää)

2) Blogissa viitataan WTO:hon ja Maailmanpankkiin. Kummallakaan järjestöllä ei ole mitään tekemistä Suomen nykyisen vesilakiuudistuksen kanssa. Aihe ei kuulu Maailmanpankin toimivaltaan. Blogissa viitataan myös WTO:n Hong Kongin kokouksen agendaan. Itse asiassa tama kokous pidettiin jo v. 2005. (http://www.wto.org/english/theWTO_e/minist_e/min05_e/min05_e.htm) eikä sekään liittynyt mitenkään Suomen vesilakiuudistukseen.
Ilmeisesti blogissa tarkoitetaan WTO:n ns. Dohan neuvotteluagendaa, joka hyväksyttiin v. 2004 ja johon nykiset WTO:n neuvottelut perustuvat. Ei niissäkään puhuta pohjavesien yksityistämisestä. Palveluita koskevista neuvotteluista saa lisää tietoa täältä: http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/s_negs_e.htm (voisikohan blogin pitäjä tarkentaa ja perustella, mikä kohta WTO:n agendassa on relevantti vesiasioiden kannalta?)


Vesilakiuudistuksen keskeinen sisältö blogissa olevan linkin mukaan:

Uudistuksella pyritään tehostamaan vesitalousasioiden käsittelyä sekä selkeyttämään vesilain ja muun ympäristön käyttöä koskevan lainsäädännön välistä suhdetta.

Vesilain mukaiset yleiskäyttöoikeudet säilyisivät entisellään. Vesitaloushankkeiden luvanvaraisuutta ja lupaharkintaa koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä tarkistuksia. Tarkistuksilla pyritään myös edistämään vesistöjen kunnostushankkeita. Pienten vesitaloushankkeiden ennakkovalvontaa ehdotetaan tehostettavaksi ilmoitusmenettelyn käyttöalaa laajentamalla.

Vesivoiman hyödyntämistä koskevat säännökset säilyisivät pääosin ennallaan. Veden ottamista koskevaan sääntelyyn ei ehdoteta tehtäväksi merkittäviä muutoksia. Veden ottamista koskevaa etusijajärjestystä ehdotetaan kuitenkin tarkistettavaksi siten, että se korostaa paikallisten vedenottamistarpeiden ensisijaisuutta. Vedenottamoiden suoja-aluejärjestelmän käyttöä ehdotetaan laajennettavaksi.

Vesioikeudellisia yhteisöjä koskevia säännöksiä ehdotetaan yhtenäistettäväksi. Viranomaisjärjestelmään ei ehdoteta tehtäväksi tarkistuksia.

Katselmustoimituksesta ja lopputarkastuksesta ehdotetaan luovuttavaksi. Vesilain mukaiset menettelyt säilyisivät muutoin pääosin nykyisenlaisina.

Vesitalouslupien jälkikäteistä tarkistamista ehdotetaan helpotettavaksi. Lakiin esitetään lisäksi sisällytettäväksi mahdollisuutta määrätä vesitalouslupa raukeamaan.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan puolen vuoden kuluttua niiden vahvistamisesta.


Eli pls - tarkempia perusteluja eikä vain abstrakteja viittauksia "pelottaviin" kansainvälisiin elimiin kuten EU, WTO ja Maailmanpankki.

Kirsi Marttila kirjoitti...

Hei!

Minua kiinnostaa kovasti nämä luvut tässä. (siis ihan vilpittömästi)

Oulun Vesi liikelaitoksen tietojen mukaan vettä on pumpattu vuonna 2009 verkostoon 9 907 758 kuutiometriä eli 27 144 kuutiota päivässä, josta asutukseen myyty vesimäärä on 6 130 919 kuutiota vuodessa eli 16 797/vrk. Mitä tarkoitat sanomalla "yli kymmenkertainen määrä"??? Nyt en ihan oikeasti ymmärrä tätä väitettäsi. Voitko jotenkin selventää tätä asiaa?

JuHirvi kirjoitti...

Denveriä koskeva juttu näyttää olevan osittain perätön. Sadeveden keräys kylläkin on Coloradon osavaltiossa osittain kielletty, mutta kielto on peräisin 1800-luvulta eikä se liity yritysten vaan tilallisten etuihin. Tämän artikkelin mukaan keräyskieltoja ollaan siotä paitsi vähitellen purkamassa: